Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

mgr Ewa Żołnierek – przewodnicząca
mgr Anetta Podsiadło
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – RZ ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
mgr Robert Dudzik – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

mgr Maciej Tomkiewicz – przewodniczący
dr Karol Bieniek
mgr inż. Tomasz Glos
mgr Marzena Ryskala
Grażyna Szoja – RZ ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr Renata Zając – przewodnicząca
dr Marcin Kania
mgr Kamil Panaś
mgr inż. Lucyna Wąs – RZ ZNP
mgr Józefa Koziara – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Bogusław Sorbjan – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Oceny Dorobku Kandydatów na Dyplomowanych Bibliotekarzy oraz Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz
dr Stanisław Skórka
mgr Marta Dachowska – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

Ewa Halada – przewodnicząca
Mirosław Kotusik
mgr inż. Lidia Radwanek – KU NSZZ „Solidarność”
dr Ryszard Ślęczka – RZ ZNP
mgr Monika Topolnicka-Stolzman – ZZP UP

  

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Mienia

Zespół ds. inwentaryzacji
mgr Rafał Birgiel – przewodniczący
mgr Mieczysław Więcławek
Marek Karski
mgr Elżbieta Tynor

Zespół ds. likwidacji mienia
mgr Zbigniew Janczulewicz – przewodniczący
mgr Wojciech Biernat
mgr Elżbieta Tynor
Marek Karski
Jolanta Kilian
mgr Marcin Chudoba – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów

Zespół ds. przetargów
dr hab. Andrzej Madera, prof. UP – przewodniczący
dr Bogusław Ulijasz
mgr Tamara Gonet
mgr Ksenia Przywora
Dominika Skorny

Zespół ds. zakupów i usług
mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
mgr inż. Lidia Radwanek
mgr Grzegorz Wajda
Dominika Skorny

 

Rektorska Komisja Socjalna

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – przewodniczący

Zespół ds. bytowych
mgr Magdalena Pokrywka – przewodnicząca
mgr Karolina Matysik
mgr Maria Wierzbiak
Magdalena Pieszczyk – KU NSZZ „Solidarność”
dr Grzegorz Rut – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. mieszkaniowych
mgr Ewa Żołnierek – przewodnicząca
dr Ewa Radomska
mgr Małgorzata Grudnik
mgr Ksenia Przywora
mgr Daria Podgórska – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr Tomasz Szybisty
dr Karolina Czernecka
dr Maria Bal-Nowak
mgr Justyna Bednarz – sekretarz

strona internetowa

 

Rektorska Komisja ds. Równego Traktowania

dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
dr Rafał Abramciów
dr Jan Franczyk
dr Agnieszka Jasińska
dr Elżbieta Maj
dr Tomasz Warczok
Monika Mitoraj – przedstawiciel studentów
Weronika Ciałowicz – przedstawiciel studentów

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP
dr Marta Karamańska
dr Jan Franczyk
dr Hanna Stępniewska-Gębik
mgr Paweł Ligęza
mgr Rafał Birgiel – sekretarz
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – RZ ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP

Senacka Komisja Budżetowa

prof. dr hab. Piotr Borek – przewodniczący
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
dr Anna Stolińska, prof. UP
dr Krzysztof Wąsowicz
mgr Tomasz Kolosek
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
mgr Jakub Pieczara – doktorant
Kamila Kowalczyk – studentka
dypl. ekon. Marta Ciupińska – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Statutu

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Marek Buś
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Aneta Wójcik
mgr Ewa Żołnierek
mec. Filip Fedorowicz
dr Ewa Fogelzang-Adler – ZNP
dr Bogusław Gryszkiewicz – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Magda Krasicka-Zapał – ZZP UP
mgr Klaudia Rams – doktorantka
Jakub Gajda – student

 

Senacka Komisja ds. Nauki

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
dr hab. Ewa Horyń, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP
dr Piotr Pokora
dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP – ZNP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP – ZZP UP
mgr Alicja Król
mgr Jakub Pieczara – doktorant

 

Senacka Komisja ds. Rozwoju

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
dr Anna Stolińska, prof. UP
dr Krzysztof Wąsowicz
dr Andrzej Pikulski
mgr Tomasz Kolosek
mgr Anna Bajer – doktorantka
Piotr Bałazy – student
mgr Katarzyna Reikowska – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP – przewodniczący
dr Anna Stolińska, prof. UP – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Olga Wasiuta
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
dr Krzysztof Chaczko
dr Joanna Fryt
dr Magdalena Grochowalska
dr Marta Karamańska
dr Stanisław Kowal
dr Krzysztof Marchlak
dr Franciszek Mróz
dr Grzegorz Rut
dr Renata Staśko
dr Hanna Stępniewska-Gębik
dr Lidia Zaręba
dr Ewa Dyduch – ZNP
dr hab. Magdalena Greczek-Stachura, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP – ZZP UP
mgr Karolina Pietryka – doktorantka
Aleksandra Kościelna – studentka
mgr Monika Topolnicka-Stolzman

 

Senacka Komisja ds. Etyki

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – przewodniczący
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr Aldona Guzik
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Monika Topolnicka-Stolzman – ZZP UP
mgr Renata Gasek – sekretarz

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Piotr Trojański – przewodniczący
dr Karolina Czerwiec
dr inż. Krzysztof Bryła
mgr Marlena Fila
dr Hanna Dębska
Dariusz Cherjan
Oliwia Makuch
Aleksandra Gierat
Natalia Stachura

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch – przewodnicząca
dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
dr Olaf Bar
dr Tomasz Szybisty
dr Joanna Fidelus-Orzechowska
Urszula Dąbek – studentka
Rozalia Bielec – studentka
Magdalena Pasternak – studentka
Agata Rupala – studentka

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr hab. Henryk Noga, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UP
dr hab. Janusz Ropski, prof. UP
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
dr hab. Przemysław Michalski, prof. UP
dr Ewa Żmijewska
mgr Katarzyna Walczyk – doktorantka
mgr Anna Bajer – doktorantka
mgr Zbigniew Razowski – doktorant
mgr Dawid Gołąb – doktorant

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. Jerzy Rajman – przewodniczący
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP
dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło
dr Małgorzata Kaźmierczak
dr Aleksandra Sarna
mgr Judyta Pogonowicz – doktorantka
mgr Natalia Majoch – doktorantka
mgr Sylwia Sławińska – doktorantka
mgr Jakub Pieczara – doktorant

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Barbara Garbarz-Glos, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
dr hab. Małgorzata Chrobak
dr hab. Anna Sadowska
dr hab. Paweł Sporek
dr Anna Chrobak
dr Magdalena Niedźwiedzka
dr Maria Sienko
dr Agnieszka Kowalska – KU NSZZ „Solidarność”
dr Justyna Wojniak – ZNP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
Maciej Łasocha – student
Artur Lechowicz – student