Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
agnieszka.gren@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
lukasz.binkowski@up.krakow.pl 
dr Grzegorz Rut
grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Botaniki
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Biochemii i Biofizyki
Katedra Fizjologii Zwierząt
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Katedra Zoologii
Katedra Dydaktyki Biologii i Chemii
Katedra Genetyki

 

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
mariusz.misztal@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
alicja.witalisz@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Językoznawstwa Angielskiego
Katedra Literatur Anglojęzycznych
Katedra Dydaktyki Przekładu
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej

 

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
andrzej.baran@up.krakow.pl

Zastępca
dr Dawid Nałęcz
dawid.nalecz@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Fizyki Doświadczalnej
Katedra Fizyki Teoretycznej i Dydaktyki Fizyki
Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne

 

Kontakt

Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 515
telefon 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP
piotr.kolodziej@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Magdalena Stoch
magdalena.stoch@up.krakow.pl
dr Marta Karamańska
marta.karamańska@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Katedra Literatury i Kultury Polskiej XIX Wieku
Katedra Literatury Polskiej XX-XXI Wieku i Krytyki Artystycznej
Katedra Teorii i Antropologii Literatury
Katedra Języka Polskiego
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Katedra Mediów i Badań Kulturowych

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

p.o. Dyrektor
dr Wioletta Kilar
wioletta.kilar@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
jacek.szmanda@up.krakow.pl 
dr Franciszek Mróz
franciszek.mroz@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną
Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego
Katedra Geografii Fizycznej
Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych
Katedra Geologii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Janusz Majcherek
janusz.majcherek@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Piotr Długosz, prof. UP
piotr.dlugosz@up.krakow.pl
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
dorota.probucka@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Filozofii Współczesnej
Katedra Ontologii i Metafizyki
Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki
Katedra Filozofii Kultury i Estetyki
Katedra Filozofii Społecznej
Katedra Etyki Ogólnej
Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji
Katedra Socjologii Kultury
Katedra Socjologii Religii
Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych
Katedra Metodologii Badań Społecznych
Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
agnieszka.lukaszewska@up.krakow.pl

Zastępca
dr Marcin Klag
marcin.klag@up.krakow.pl 

Struktura Instytutu

Katedra Grafiki
Katedra Komunikacji Wizualnej
Katedra Designu

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa