W strukturze Uczelni, z dniem 30 września 2019 r. znosi się wydziały funkcjonujące na mocy Statutu z dnia 24 kwietnia 2017 r. z późn. zm.:

 1. Wydział Geograficzno-Biologiczny
 2. Wydział Humanistyczny
 3. Wydział Filologiczny
 4. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 5. Wydział Pedagogiczny
 6. Wydział Politologii
 7. Wydział Sztuki

Kadencja dziekanów i prodziekanów wydziałów, o których mowa w ust. 1 oraz rad tych wydziałów wygasa 30 września 2019 r.

 

W strukturze Uczelni, z dniem 1 października 2019 r. tworzy się następujące wydziały w oparciu o dyscypliny jednej dziedziny:

 1. Wydział Nauk Humanistycznych
 2. Wydział Nauk Społecznych
 3. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 4. Wydział Sztuki

Rektor powoła pierwszych dziekanów wydziałów, o których mowa w ust. 1 do 15 lipca 2019 r. zgodnie z § 42 Statutu.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziałów