W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powołuje się następujące rady dyscyplin na poszczególnych Wydziałach:

Wydział Nauk Humanistycznych

Rada dyscypliny filozofia
Rada dyscypliny historia
Rada dyscypliny językoznawstwo 
Rada dyscypliny literaturoznawstwo

 

Wydział Nauk Społecznych

Rada dyscypliny pedagogika
Rada dyscypliny nauki o polityce i administracji
Rada dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Rada dyscypliny nauki o bezpieczeństwie

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rada dyscypliny matematyka
Rada dyscypliny nauki fizyczne
Rada dyscypliny nauki biologiczne

 

Wydział Sztuki

Rada dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia rad dyscyplin