Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs (luty 2018 r.) na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w ramach modułów:

 1. Dziedzictwo narodowe, którego przedmiotem jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. Preferowane będą następujące obszary priorytetowe:
  • Sołeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.;
  • Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 2. Uniwersalia 2.1, którego przedmiotem jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

 3. Uniwersalia 2.2, którego przedmiotem jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Wnioski o finansowanie projektów, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w MNiSW oraz za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 31 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie MNiSW