Do 17 grudnia 2018 r. można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych do NCN w konkursach:

Dane Uniwersytetu niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku do NCN

Regulamin przygotowania, realizacji i rozliczania projektów badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie