Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Konkurs jest otwarty do 12 lutego 2018 r. Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która otrzymała stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat oraz nie była zatrudniona w instytucji goszczącej w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku. Wnioski składane są wspólnie przez badacza oraz instytucję naukową, która umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. W pierwszej edycji w Polsce powstanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

  Szczegółowe informacje o Centrach Doskonałości Naukowej Dioscuri