21 grudnia 2018 r. – godziny rektorskie

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia prof. dr. hab. Bogusława Skowronka 21 grudnia 2018 r. od godziny 12.00 obowiązują godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.