12. edycja konkursu o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila”

Rozpoczęła się właśnie kolejna, 12. edycja konkursu Tadeusza Tertila na pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Nagroda przyznawana jest pracom dyplomowym w dwóch kategoriach:

  • „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska”,
  • „Najlepsza praca magisterska”.

Nagroda w kategorii „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska” przyznawana jest w jednym z obszarów wiedzy wymienionych w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065), zwanych dalej „obszarami wiedzy”.

Nagroda w kategorii „Najlepsza praca magisterska” przyznawana jest w dwóch odrębnych dziedzinach obejmujących następujące obszary wiedzy:

  1. nauk humanistycznych i nauk społecznych,
  2. nauk pozostałych wymienionych w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065), zwanych dalej „dziedzinami”.

W szczególnych przypadkach może być przyznana w ramach jednej z kategorii nagroda specjalna dla zgłoszonej pracy dyplomowej wyróżniającej się dużym stopniem innowacyjności.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 14 000 zł brutto. Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2018 r.

Regulamin konkursu