Zespół ds. Kształcenia

  1. dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP – przewodnicząca
  2. dr hab. Bogusław Skowronek
  3. dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
  4. dr Anna Juryk
  5. dr Agnieszka Kowalska
  6. dr Piotr Trojański
  7. Łukasz Bandoła
  8. Magda Krasicka-Zapał
  9. Edyta Kowalik
  10. Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

Zespół ds. Finansów

 1. dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP – przewodniczący
 2. dr inż. Andrzej Pikulski
 3. dr Monika Skowrońska
 4. Renata Kochanik
 5. Katarzyna Sznicer
 6. Marta Ciupińska
 7. Anetta Podsiadło


Zespół ds. Ustroju i Statutu

Zespół A

 1. dr hab. Łukasz Binkowski – przewodniczący
 2. dr hab. Romuald Oramus
 3. dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
 4. dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
 5. dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 6. dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
 7. dr Damian Gil
 8. Monika Kołakowska-Kowalska
 9. Katarzyna Reikowska
 10. Barbara Stachowicz


Zespół B

 1. dr hab. Inga Kawka, prof. UP – przewodnicząca
 2. dr hab. Mariusz Wołos
 3. dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
 4. dr hab. Radosław Marzęcki
 5. dr Konrad Meus
 6. dr Agata Nodżak
 7. dr Przemysław Wywiał
 8. Małgorzata Grzelewska
 9. Aneta Wójcik
 10. Agnieszka Przyłucka


Zespół ds. Nauki i Szkół Doktorskich

 1. dr hab. prof. UP Marek Kolasa – przewodniczący
 2. dr hab. Władimir Mitiuszew
 3. dr hab. Bożena Muchacka
 4. dr hab. Tomasz Szemberg
 5. dr hab. Mariusz Wołos
 6. dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
 7. dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
 8. dr inż. Łukasz Tomczyk
 9. dr Krzysztof Kloc
 10. dr Elżbieta Maj
 11. dr Bogumił Naleziński