Konferencja dydaktyczna „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole: Czego powinniśmy się nauczyć, zanim zaczniemy uczyć?”

Organizatorzy:

  • Zakład Dydaktyki Geografii, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Reforma systemu szkolnictwa stawia liczne wyzwania przed nauczycielami geografii wszystkich szczebli edukacyjnych. Jako pracownicy uczelni pedagogicznej i dydaktycy geografii odczuwamy potrzebę i swoisty obowiązek wsparcia nauczycieli, często naszych absolwentów różnego typu studiów, w przygotowaniu się do jak najlepszego – z punktu widzenia dobra ucznia i realizacji celów kształcenia – nauczania geografii w reformowanej szkole.

Wszyscy potrzebujemy aktualizacji wiedzy geograficznej, poprzez kontakt ze specjalistami najwyższej rangi z różnych subdyscyplin, do których mamy zaufanie. Wszyscy poszukujemy nowoczesnych, ale przyjaznych osobom w każdym wieku, bezpłatnych i interesujących źródeł informacji, które pozwolą na efektywne kształcenie geograficzne dzieci i młodzieży. Wreszcie wszyscy liczymy na pomoc i wsparcie w „oswojeniu” z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnych w taki sposób, aby korzystanie z nich było przyjemnością zarówno dla doświadczonych nauczycieli, jak i dla młodych adeptów tego zawodu.

Konferencja dedykowana jest wsparciu nauczycieli w przygotowaniu do zmian w kształceniu geograficznym, które niesie za sobą wprowadzana do szkół reforma oświaty. Dla osiągnięcia tego celu w ramach konferencji przewidziano zarówno prelekcje merytoryczne, w ramach których specjaliści z różnych dyscyplin geografii pogłębią wiedzę uczestników na wybrane tematy pojawiające się w nowej podstawie programowej, jak również warsztaty, na których uczestnicy będą mieli okazję podnieść swe kompetencje w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w procesie dydaktycznym (do czego również obliguje ich nowa podstawa programowa).

Strona www: http://geografia.up.krakow.pl/?page_id=17638