Uchwałą nr 1/18.03.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 marca 2020 roku, kalendarz wyborczy został uchylony w związku z zagrożeniem epidemicznym. Dalsze czynności wyborcze będą podjęte po uchwaleniu nowelizacji Kalendarza wyborczego.