Okręg wyborczy  Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 dziedzina
 nauk inżynieryjno-technicznych
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020

 11.00–12.00

 ul. Podchorążych 2  401N  mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 dziedzina sztuki  24–28 lutego 2020
 2 marca 2020
 8.00–15.00  ul. Mazowiecka 43  23  Agnieszka Łudzik
 dziedzina nauk humanistycznych  24 lutego 2020
 26 lutego 2020
 27 lutego 2020
 27 lutego 2020
 10.00–11.00
 10.00–12.00
 9.00–10.00
 12.00–15.00
 ul. Podchorążych 2

 307
 340
 307
 570

 dr Paweł Sznajder
 dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP; mgr Zbigniew Razowski
 dr Paweł Sznajder
 dr hab. Renata Dźwigoł, dr Marcin Piątek
 dziedzina nauk społecznych

 24 lutego 2020
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 27 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020

 12.00–14.30
 8.00–10.00
 12.30–15.00
 8.00–10.00
 9.30–11.00
 10.30–12.00
 ul. Podchorążych 2  226
 177
 226
 177
 226
 226

 mgr Mateusz Bodzek
 mgr Jan Fróg
 Artur Lechowicz
 mgr Jan Fróg
 dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
 dr Ewa Fogelzang-Adler
 dziedzina nauk ścisłych
 i przyrodniczych

 24 lutego 2020
 27 lutego 2020
 2 marca 2020

 11.00–12.45
 11.00–15.00
 10.00–14.00
 ul. Podchorążych 2  105
 505
 201N
 dr Mirosława Sajka
 dr Grzegorz Stachowski
 dr hab. Robert Kościelniak
 pracownicy dydaktyczni
 niedeklarujący przynależności
 do określonej dyscypliny
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020
 11.00–12.00  ul. Podchorążych 2  401N  mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 pracownicy niebędący
 nauczycielami akademickimi
 24 lutego 2020
 25 lutego 2020
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020
 11.30–13.30
 9.00–10.30
 11.00–12.00
 11.00–12.00
 11.30–13.00
 11.00–12.00
 11.00–12.00
 ul. Podchorążych 2  49
 49
 401N
 401N
 49
 401N
 401N
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

 Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku (pdf)

 

Uchwałą nr 1/18.03.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 marca 2020 roku, kalendarz wyborczy został uchylony w związku z zagrożeniem epidemicznym. Dalsze czynności wyborcze będą podjęte po uchwaleniu nowelizacji Kalendarza wyborczego.

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

Przewodniczący  
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP


dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
dr Damian Gil
dr inż. Wojciech Folta
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr inż. Lidia Radwanek
Natalia Buhera – studentka
mgr Sylwia Sławińska – doktorantka 

 

Zebrania wyborcze

Wszystkie zebrania wyborcze odbywają się w Auli Głównej Uczelni (budynek przy ul. Podchorążych 2).

Listy kandydatów w wyborach elektorów do wyborów rektora oraz w wyborach do Senatu Uczelni zamieszczono w intranecie – ostatnia pozycja w menu po lewej stronie – Wybory UP 2020.

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy został uchwalony Uchwałą nr 1/13.11.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego, a znowelizowany Uchwałą nr 7/27.01.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu – nr 1/13.11.2019 z 13 listopada 2019 roku w przedmiocie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego.

  

Regulaminy

Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu
Regulamin wyborów do rad instytutów
Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora
Regulamin wyborów do Senatu
Regulamin wyborów rektora

 

Dyżury komisji wyborczych

Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku

 

Oświadczenia na potrzeby wyborcze

Oświadczenie o wyborze dyscypliny dla udziałów 50/50
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, senator i elektor
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, rektor

Oświadczenia lustracyjne – wybory UP, dotyczą osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku

 

Zgłoszenia kandydatów w wyborach

Zgłoszenie kandydata – elektor do wyborów rektora
Zgłoszenie kandydata – senator
Zgoda na kandydowanie na stanowisko rektora

 

Inne do pobrania

Limity w dyscyplinach – wyjaśnienie
Sposób głosowania w okręgach dziedzinowych