Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

prorektorzy@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 06