Studenci, którzy mają w planie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do dokonania wyboru za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.

Zapisów należy dokonywać w dniach 12-23 października 2016 r.

W przypadku niewypełnienia grup, zostanie zorganizowana druga tura wyboru, w terminie 24-30 października 2016 r.