Szanowni Doktoranci,

W roku akademickim 2016/2017 zapraszamy do skorzystania z poniższej oferty wykładów przygotowujących do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (30h, 2ECTS):

Zapisy na w/w kursy odbywają się w jednostkach naukowo-dydaktycznych prowadzących dany kurs. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie się grupy co najmniej 8 doktorantów. Prosimy o dokonywanie zapisów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.