Cudzoziemcy odbywający studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłatę za studia semestralnie.

Doktorant wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść doktoranta.

Wysokość opłaty za odbywanie studiów doktoranckich wynosi 1500 euro (EUR) za semestr.
Opłatę należy wnieść w terminach:
– za pierwszy semestr – do 31 października 2018 r.
– za drugi semestr – do 15 marca 2019 r.

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Podstawa prawnaZarządzenie nr R/Z.0201-20/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 • Cudzoziemcy przyjęci na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2016/2017 wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie)

 • Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do 30 września 2016 r., a za drugi semestr nie później niż do 19 lutego 2017 r.

 • Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro (EUR) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.

 • W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-15/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty przez cudzoziemców przyjętych na studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 (PDF 268 KB)

 

Opłata za wyższe lata studiów w roku akademickim 2016/2017

 • Studenci cudzoziemcy kontynuujący naukę na wyższym niż pierwszy roku, wnoszą opłatę za studia semestralnie, w następujących terminach: za semestr zimowy – do 31 października 2016 r.; za semestr letni – do 19 lutego 2017 r.

 • Studentowi, który zalega z odpłatnością za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-17/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (PDF 153 KB)

 

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie).

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) wpłacając na indywidualny numer rachunku studenta.

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2017/2018 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie)

Opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych należy wnieść w terminach:
– za pierwszy semestr – do 31 października 2017 r.
– za drugi semestr – do 15 marca 2018 r.

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro (EUR) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta.

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71124047221111000048524687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78124047221978000048516422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr R/Z.0201-27/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

 

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 • Cudzoziemcy przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2016/2017 wnoszą opłatę za naukę semestralnie.

 • Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do 30 września 2016 r., a za drugi semestr nie później niż do 19 lutego 2017 r.

 • Opłata za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych wynosi 500 euro (EUR).

 • Opłaty za naukę należy wnosić w euro (EUR) lub w przeliczeniu na złote polskie (PLN) według kursu średniego euro (EUR) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71124047221111000048524687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78124047221978000048516422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-6/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty przez cudzoziemców przyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 (PDF 218 KB)

 

Opłata za wyższe lata studiów w roku akademickim 2016/2017

 • Studenci cudzoziemcy kontynuujący naukę na wyższym niż pierwszy roku, wnoszą opłatę za studia semestralnie, w następujących terminach: za semestr zimowy – do 31 października 2016 r.; za semestr letni – do 19 lutego 2017 r.

 • Studentowi, który zalega z odpłatnością za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-17/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (PDF 153 KB)

 

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych semestralnie, w wysokości takiej samej jak obywatele polscy (wysokość opłat za studia: niestacjonarne I stopnia, niestacjonarne II stopnia, niestacjonarne jednolite magisterskie).

Opłatę za naukę na studiach niestacjonarnych należy wnieść w terminach:
– za pierwszy semestr – do 31 października 2018 r.
– za drugi semestr – do 15 marca 2019 r.

Opłaty za naukę należy wnosić w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro (EUR) Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta.

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr R/Z.0201-20/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2017/2018 wnoszą opłatę za naukę na studiach stacjonarnych semestralnie.

Opłata za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych wynosi 500 euro (EUR).

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71124047221111000048524687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78124047221978000048516422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr R/Z.0201-27/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018