Opłaty za usługi edukacyjne związane z wydaniem duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej, wydaniem dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu  na język angielski

§ 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25,50
dyplomu ukończenia studiów wraz dwoma odpisami 60
dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 40

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych.

 

§ 3

Opłaty, o których mowa w § 1-2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

Rok akademicki 2016/2017

Kierunek studiówCzas trwania studiówOpłata za rok nauki
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3 lata 3700 3700 3700 -
animacja kultury w przestrzeni społecznej 3 lata 4200 - - -
architektura informacji 3 lata 3600 - - -
bezpieczeństwo narodowe 3 lata 3900 3900 3900 -
bezpieczeństwo wewnętrzne 3 lata 3700  3700 3700 -
biologia 3 lata 4200 - - -
edukacja techniczno-informatyczna 3,5 roku 3700 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3 lata 3700 - -  
etyka – mediacje i negocjacje 3 lata 3200 3200 - -
filologia polska 3 lata 3600 - - -
filologia, spec. filologia angielska 3 lata 4600 4700 4700 -
filologia, spec. filologia germańska 3 lata 4600 - 4700 -
filologia, spec. filologia hiszpańska 3 lata 4600 - - -
filologia, spec. filologia romańska 3 lata 4600 - - -
filozofia 3 lata 3200 - - -
geografia 3 lata 4000 - 4000  -
gospodarka przestrzenna 3,5 roku 4000 - - -
grafika 3 lata 5400 5400 5400 -
historia 3 lata 3400 3600 - -
infobrokerstwo, zarządzanie informacją i archiwistyka 3 lata 3400 - - -
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3 lata 3600   - -
informatyka 3 lata 3600 3600 3600 -
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3 lata 3600 - - -
matematyka 3 lata 3800 - 3800 -
monitoring środowiska przyrodniczego 3 lata 4000 - - -
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 3 lata 3800 - - -
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju 3 lata 3800 - - -
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 3 lata 3800 3800 3800 -
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 lata 4000 4200 4200 -
pedagogika specjalna 3 lata 4000 3900 3900 -
politologia 3 lata 3200 - - -
praca socjalna 3 lata 3700 3700 3700 -
socjologia 3 lata 3700 - - -
stosunki międzynarodowe 3 lata 3400 - 3400  -
turystyka i rekreacja 3 lata 4000 4000 - -
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3 lata 3200 - - -

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-11/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 580 KB)
 2. Decyzja nr R/D.0201-12/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2016/2017 (PDF 493 KB) oraz Aneks nr 1 z dnia 15 września 2016 r. (PDF 164 KB)

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900
bezpieczeństwo państwa 3900 3700 3700
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700
bezpieczeństwo zdrowotne 3900
biologia 4200 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 4200
filologia angielska 4700 4700 4700
filologia germańska 4600 4600 4600
filologia polska 3600
filozofia 4200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
historia 3400 3600 3600
informatyka 4000 3600 3600 – 
inżynieria bezpieczeństwa 4000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka 4200 3800 3800
pedagogika 3800 3900 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200
polityka społeczna 4200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 4200 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 4200
zarządzanie w służbach społecznych 3700  –

 

Podstawa prawna

Rok akademicki 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2017/2018 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900 3900
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200 3200
filologia polska 3600
filologia, spec. filologia angielska 4700 4600 4600
filologia, spec. filologia germańska 4600 4600
filologia, spec. filologia hiszpańska 4600
filologia, spec. filologia romańska 5000
filologia, spec. filologia włoska 5000
filozofia 3200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
grafika 5400 5400
historia 3400 3400 3600
informatyka 4000 3600 3600
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka 3800 3800
monitoring środowiska przyrodniczego 4000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i działań proobronnych 3900
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i obrona terytorialna 3900
pedagogika, spec. edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień 3800
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 3800
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju 3800
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 3800 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 3900
politologia 3200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3200

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów
 2. Zarządzenie nr R/Z.0201-26/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnosonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018
 3. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

Kierunek studiówCzas trwania studiówOpłata za rok nauki
I rokII rok
administracja 2 lata 3700 3700
animacja kultury w przestrzeni społecznej 2 lata 4200 -
bezpieczeństwo narodowe 2 lata 3900 3900
bezpieczeństwo wewnętrzne 2 lata 3700 3700
biologia 2 lata 4200 -
edukacja techniczno-informatyczna  2 lata 3700 3700
1,5-roku 3500 1750
ekonomia społeczna 2 lata 3700 -
etyka – mediacje i negocjacje 2 lata 3200 -
filologia polska 2 lata 3600 3600
filologia, spec. filologia angielska 2 lata 4600 4700
filologia, spec. filologia romańska 2 lata 4600 -
filologia, spec. filologia rosyjska 2 lata 3500 -
filozofia 2 lata 3200 -
geografia 2 lata 4000 4000
grafika 2 lata 5400 -
historia 2 lata 3400 -
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 2 lata 3600 3600
informatyka 2 lata 3600 3600
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 2 lata 3300 -
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 2 lata 3600 3600
matematyka 2 lata 3800 3800
odnowa biologiczna 2 lata 5000 5000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe 2 lata 3800 3800
pedagogika, spec. edukacja dla wielokulturowości z elementami glottodydatyki 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. edukacja dorosłych z gerontopedagogiką 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. edukacja medialna 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe 2 lata 3800 -
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza 2 lata 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2 lata 4000 4200
pedagogika specjalna 2 lata 4000 3900
politologia 2 lata 3200 3200
praca socjalna 2 lata 3700 3800
socjologia 2 lata 3700 3700
stosunki międzynarodowe 2 lata 3400 -
turystyka i rekreacja 2 lata 4000 -

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-11/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 – opłata za jeden semestr studiów
 2. Decyzja nr R/D.0201-12/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2016/2017 oraz Aneks nr 1 z dnia 15 września 2016 r.

 

Rok akademicki 2018/2019

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2018/2019 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900
bezpieczeństwo państwa 3700
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 4000 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200
filologia polska 3600
filologia, spec. filologia angielska 4700 4700 4600
filologia, spec. filologia germańska 4600 4600 4600
filozofia 3200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
grafika 5400
historia 3400 3400
informatyka 4000 4000 3600
inżynieria bezpieczeństwa 2000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka  3800 3800
monitoring środowiska przyrodniczego  4000
pedagogika 3800 3900 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 4000
politologia 3200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 3700 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3200

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów
 2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019
 3. Zarządzenie nr R/Z.0.201-19/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2017/2018 (PLN)
I rokII rok
administracja 3700 3700
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 (2-letnie)
4000 (1,5-roczne)

1750 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200
filologia polska 3300
filologia, spec. filologia angielska 4700 4600
filologia, spec. filologia romańska 4000
filologia, spec. filologia rosyjska 3500
filozofia 3200
geografia 4000
grafika 5400
historia 3400
informatyka 4600 3600
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 3300
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3300
matematyka 3800 3800
odnowa biologiczna 5000 5000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe 3900
pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe 3800
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200 3200
praca socjalna 3700 3700
socjologia 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka i rekreacja 4000

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów
 2. Zarządzenie nr R/Z.0201-26/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnosonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018
 3. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018