Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021 – OBYWATELE POLSCY

 


Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021 – OBCOKRAJOWCY

 

 

Opłaty za wydanie dokumentów

Opłaty za wydanie dokumentów (z wyjątkiem opłaty za legitymację i indeks oraz czesne) można wpłacać na rachunek bankowy numer: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.
W tytule przelewu należy koniecznie podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj studiów, numer studenta.

rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2020/2021
(PLN)
Administracja samorządowa 1500
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 1600
Bezpieczeństwo ekologiczne 1550
Bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami 1500
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1400
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1300
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 1700
Biologia w terenie 2500
Cracoviana – miasto i region w turystyce 2000
Cyberbezpieczeństwo. Prawo i media 1900
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 1600
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarzadzanie kryzysowe 1900
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 1650
Edytorstwo 1600
E-nauczyciel 2750
Geografia 1900
Geoinformacja w edukacji 1500
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli 1700
Historia 1400
Historia i wiedza o społeczeństwie 2200
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego 2000
Kreatywne nowe media w służbach społecznych 1480
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 2000
Lidership w edukacji i biznesie 1750
Logopedia 1900
Marketing i kreatywna reklama 1900
Matematyka 1500
Mediacje i negocjacje 1600
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 2000
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1400
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1600
Neurologopedia 2000
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 1500
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1600
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla pedagogów specjalnych) 1600
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 1400
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi 1850
Prawo dla urzędników nieprawników 1700
Prawo i bezpieczeństwo w szkole 1600
Prawo inwestycyjno-budowlane 1500
Profesjonalny coaching 1650
Przedsiębiorczość 1500
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 1800
Przyroda 1500
Resocjalizacja i penitencjarystyka 1500
Socjoterapia 1600
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego 2500
Terapia pedagogiczna 1600
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1600
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla pedagogów specjalnych) 1600
Wiedza o społeczeństwie 1400
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 1500
Zaburzenia ze spectrum Autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie 1650
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu w strukturach zhierarchizowanych 1850

 

Podstawa prawna