SEMESTR ZIMOWY1 października 2016 – 19 lutego 2017
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 3 października 2016 – 30 października 2016
3 listopada 2016 – 22 grudnia 2016
2 stycznia 2017 – 29 stycznia 2017
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
14 października 2016
ferie zimowe 23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017
zimowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2017 – 7 lutego 2017
przerwa międzysemestralna 8 lutego 2017 – 19 lutego 2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 lutego 2017 – 19 lutego 2017
SEMESTR LETNI20 lutego 2017 – 30 września 2017
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 20 lutego 2017 – 13 kwietnia 2017
19 kwietnia 2017 – 14 czerwca 2017
ferie wiosenne 14 kwietnia 2017 – 18 kwietnia 2017
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2017
letnia sesja egzaminacyjna 16 czerwca 2017 – 30 czerwca 2017
wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2017 – 30 września 2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna 4 września 2017 – 17 września 2017

 

Organizację roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych ustalają Dziekani poszczególnych Wydziałów.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-5/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 lutego 2016 r. (PDF 242 KB)

 

SEMESTR ZIMOWY1 października 2017 – 18 lutego 2018
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2 października 2017 – 22 grudnia 2017
8 stycznia 2018 – 28 stycznia 2018
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
16 października 2018
ferie zimowe 23 grudnia 2017 – 7 stycznia 2018
zimowa sesja egzaminacyjna 29 stycznia 2018 – 4 lutego 2018
przerwa międzysemestralna 5 lutego 2018 – 11 lutego 2018
poprawkowa sesja egzaminacyjna 12 lutego 2018 – 18 lutego 2018
SEMESTR LETNI19 lutego 2018 – 30 września 2018
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 19 lutego 2018 – 29 marca 2018
5 kwietnia 2018 – 17 czerwca 2018*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
4 maja 2018
1 czerwca 2018
ferie wiosenne 30 marca 2018 – 4 kwietnia 2018
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2018
letnia sesja egzaminacyjna 18 czerwca 2018 – 30 czerwca 2018**

** centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 25 czerwca 2018
wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2018 – 30 września 2018
poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 września 2018 – 16 września 2018***

  *** okres od 17 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na sfinalizowanie wszystkich spraw studentów (do 30 września dziekani zobowiązani są do podjęcia wszystkich decyzji w indywidualnych sprawach studentów)

Organizację roku akademickiego 2017/2018 na studiach niestacjonarnych ustalają Dziekani poszczególnych Wydziałów.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-8/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

SEMESTR ZIMOWY1 października 2018 – 24 lutego 2019
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1 października 2018 – 21 grudnia 2018*
7 stycznia 2019 – 27 stycznia 2019

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
2 listopada 2018
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
12 października 2018
ferie zimowe 22 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019
dni przeznaczone na ewentualne uzupełnienie zajęć dydaktycznych, które muszą być zrealizowane w ramach piętnastotygodniowego semestru (również odrobienia/nadrobienia zajęć) 28–29 stycznia 2019
zimowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2019 – 10 lutego 2019
przerwa międzysemestralna 11 lutego 2019 – 17 lutego 2019
poprawkowa sesja egzaminacyjna 18 lutego 2019 – 24 lutego 2019
SEMESTR LETNI25 lutego 2019 – 30 września 2019
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 25 lutego 2019 – 18 kwietnia 2019
24 kwietnia 2019 – 16 czerwca 2019*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
2 maja 2019
ferie wiosenne 19 kwietnia 2019 – 23 kwietnia 2019
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
10 maja 2019
letnia sesja egzaminacyjna 17 czerwca 2019 – 30 czerwca 2019*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 24 czerwca 2019

* przerwa w sesji 20 czerwca 2019 – Boże Ciało
wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2019 – 30 września 2019
poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 września 2019 – 15 września 2019
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2018/2019 16 września 2019 – 30 września 2019

Organizację roku akademickiego 2018/2019 na studiach niestacjonarnych ustalają Dziekani poszczególnych Wydziałów.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-8/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019