SEMESTR ZIMOWY1 października 2020 – 29 stycznia 2021
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1 października 2020 – 22 grudnia 2020
7 stycznia 2021 – 29 stycznia 2021
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
14 października 2020
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 23 grudnia 2020 – 6 stycznia 2021
zimowa sesja egzaminacyjna 1 lutego 2021 – 7 lutego 2021
przerwa międzysemestralna 8 lutego 2021 – 14 lutego 2021
poprawkowa sesja egzaminacyjna 15 lutego 2021 – 21 lutego 2021
SEMESTR LETNI22 lutego 2021 – 30 września 2021
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 22 lutego 2021 – 31 marca 2021
8 kwietnia 2021 – 18 czerwca 2021*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
4 czerwca 2021
ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 1 kwietnia 2021 – 7 kwietnia 2021
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2021
letnia sesja egzaminacyjna 21 czerwca 2021 – 30 czerwca 2021*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 21 czerwca 2021
wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2021 – 30 września 2021
poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 września 2021 – 14 września 2021
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2020/2021 15 września 2021 – 23 września 2021

Organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż 7 lutego 2021 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż 21 lutego 2021 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.

Podstawa prawna
Decyzja Nr R/D.0201-14/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

SEMESTR ZIMOWY1 października 2021 – 27 lutego 2022
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1 października 2021 – 22 grudnia 2021
3 stycznia 2022 – 4 lutego 2022
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
14 października 2021
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022
zimowa sesja egzaminacyjna 7 lutego 2022 – 11 lutego 2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna 14 lutego 2022 – 18 lutego 2022
przerwa międzysemestralna 21 lutego 2022 – 27 lutego 2022
SEMESTR LETNI28 lutego 2022 – 30 września 2022
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 28 lutego 2022 – 13 kwietnia 2022
20 kwietnia 2022 – 21 czerwca 2022*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
17 czerwca 2022
ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 14 kwietnia 2022 – 19 kwietnia 2022
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2022
letnia sesja egzaminacyjna 22 czerwca 2022 – 30 czerwca 2022*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 27 czerwca 2022
wakacje letnie, w tym: 1 lipca 2022 – 30 września 2022
praktyki przewidziane w planie studiów 1 lipca 2022 – 30 września 2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna 5 września 2022 – 13 września 2022
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2021/2022 14 września 2022 – 23 września 2022

Organizację roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu. Zimową sesję egzaminacyjną należy zakończyć nie później niż 13 lutego 2022 roku, a poprawkową sesję egzaminacyjną nie później niż 20 lutego 2022 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.

Podstawa prawna
Decyzja Nr R.D.0211.12.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022