Formularz kontaktowy

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska

NIP:  675-02-00-195

Kancelaria Uczelni
Kancelaria Uczelni pełni rolę dziennika podawczego oraz punktu informacyjnego. 
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.15–16.00
ul. Podchorążych 2, I piętro (obok wejścia głównego)
tel. 12 662 60 14
fax 12 637 22 43
info@up.krakow.pl

Rzecznik prasowy Uczelni
Dorota Rojek
ul. Podchorążych 2, pok. 303
tel. 12 662 60 13, 798 619 662
rzecznik@up.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych
dr Tomasz Kalita
iod@up.krakow.pl 

Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pok. 16
tel. 12 662 60 93
Kontakt do jednostek prowadzących rekrutację

Redakcja strony głównej
redaktor@up.krakow.pl

 

 

Lokalizacja i dojazd