Kierunki nauczycielskie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na studia stacjonarne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kierunku:

Studia zapewnią Ci najlepsze w Polsce przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, między innymi dzięki:

 • samodzielnemu kształtowaniu ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego
 • tutoringowi, który pozwoli Ci na rozwijanie kreatywności i samodzielności myślenia
 • uczestnictwu w wizytach studyjnych w szkołach prowadzących innowacyjne nauczanie, bezpłatnym zagranicznym wyjazdom do ośrodków edukacyjnych
 • zajęciom prowadzonym w nowoczesnych laboratoriach.

Projekt „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” da Ci możliwość zdobycia wysokiej klasy kwalifikacji zawodowych we współpracy z profesjonalną kadrą badaczy i praktyków, zaangażowanych w kreowanie zmian w edukacji szkolnej, wywodzących się z krakowskiej szkoły dydaktycznej.

Dowiedz się więcej

Wydział Humanistyczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Etyka – mediacje i negocjacje
 • Filozofia
 • Kogniwistyka
 • Polityka społeczna
 • Socjologia
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Filozofii i Socjologii
ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662 62 23
ifis.up.krakow.pl
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Historia
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Instytut Historii i Archiwistyki
ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. 12 662 61 82
historia.up.krakow.pl

 

Wydział Politologii

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Ingardena 4, pok. 203N
tel. 12 662 66 04
inob.up.krakow.pl
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
Instytut Politologii
ul. Podchorążych 2, pok. 236
tel. 12 662 64 46
ipol.up.krakow.pl
 • Administracja
 • Ekonomia społeczna
 • Prawo
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662 62 11
ipae.up.krakow.pl

 

Wydział Filologiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Filologia angielska
Instytut Neofilologii
ul. Karmelicka 41, pok. 203
tel. 12 662 62 05
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pok. 310
tel. 12 662 67 44
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pok. 255
tel. 12 662 62 01
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia rosyjska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pok. 101
tel. 12 662 67 31
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia polska
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia
Instytut Filologii Polskiej
ul. Podchorążych 2, pok. 563
tel. 12 662 61 44
filpolska.up.krakow.pl
 • Architektura informacji
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Instytut Nauk o Informacji
ul. Podchorążych 2, pok. 354
tel. 12 662 61 68
inoi.up.krakow.pl

 

Wydział Pedagogiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
ul. Ingardena 4, pok. 314
tel. 12 662 66 24
ippis.up.krakow.pl
 • Pedagogika
Instytut Nauk o Wychowaniu
ul. Ingardena 4, pok. 414
tel. 12 662 66 00
inow.up.krakow.pl
 • Praca socjalna
 • Zarządzanie w służbach społecznych
Instytut Spraw Społecznych
os. Stalowe 17, pok. 112
tel. 12 662 79 50
ipsoc.up.krakow.pl
 • Pedagogika specjalna
Instytut Pedagogiki Specjalnej
ul. Ingardena 4, pok. 110
tel. 12 662 66 36
ips.up.krakow.pl
 • Psychologia
Katedra Psychologii
ul. Podchorążych 2, pok. 348
tel. 12 662 62 29
psych.up.krakow.pl

 

Wydział Geograficzno-Biologiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna
Instytut Biologii
ul. Podchorążych 2, pok. 229N
tel. 12 662 78 20
biologia.up.krakow.pl
 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2, pok. 442
tel. 12 662 62 45
geografia.up.krakow.pl

 

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa
Instytut Techniki
ul. Podchorążych 2, pok. 32
tel. 12 662 63 31
technika.up.krakow.pl
 • Fizyka
Instytut Fizyki
ul. Podchorążych 2, pok. 515
tel. 12 662 62 98
fizyka.up.krakow.pl
 • Informatyka
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2 (nowy budynek), pok. 403N
tel. 12 662 78 45, 12 662 78 46
ii.up.krakow.pl
 • Matematyka
Instytut Matematyki
ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 63 91
matematyka.up.krakow.pl

 

Wydział Sztuki

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Grafika
 • Design
 • Komunikacja wizualna
Instytut Grafiki i Wzornictwa
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka i edukacja
 • Malarstwo
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Digital Design
Katedra Multimediów
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka i media
Katedra Intermediów
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Art & Design
Wydział Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka współczesna
Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41
wydzialsztuki.up.krakow.pl

 

limity przyjec

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 90 90
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 35 30
art & design 100
bezpieczeństwo państwa 100 90
biologia 45 15
edukacja techniczno-informatyczna 60 30
ekonomia społeczna 30 30
etyka – mediacje i negocjacje 45 15
filologia angielska 75 45
filologia germańska 30
filologia hiszpańska 30
filologia polska 45 20
filologia romańska 30
filologia rosyjska 30
filologia włoska 15  –
filozofia 15 15
fizyka 15
geografia 40 15
gospodarka przestrzenna 30* 15*
grafika projektowa imultimedia 12
historia 35 30
informatyka 30 30
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 30 20
logopedia 40
matematyka 60 30
odnowa biologiczna  – 30
pedagogika 60 30
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 80 75
pedagogika specjalna 90 90
politologia 30 15
polityka społeczna 30 15
praca socjalna 45 30
socjologia 45 30
stosunki międzynarodowe 30 15
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15
sztuka współczesna 26
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  35
turystyka i rekreacja 60 15
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 30

 

* pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/20.05.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

o czym kazdy kandydat 01

Zdałeś maturę, myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Gdy w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie, nie zwlekaj. Serdecznie zapraszamy. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny (początek rejestracji 1 czerwca 2019 r.).

Wnieś opłatę rekrutacyjną (za każdy wybrany kierunek studiów) na podany w systemie ESR indywidualny numer rachunku bankowego. Po odnotowaniu wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, by twoja wpłata została odnotowana systemie ESR przed upływem terminu rejestracji.

Jeżeli opłata rekrutacyjna została dokonana przed upływem terminu rejestracji, a wpłata nie została odnotowana na koncie kandydata, kandydat jest zobowiązany zamieścić w systemie skan potwierdzenia wpłaty.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne i w wyznaczonym terminie ogłosi listę zakwalifikowanych do przyjęcia. Wynik będziesz mógł sprawdzić w systemie elektronicznym, podając nazwę użytkownika i hasło. Tu będziesz miał publikowane wszystkie informacje od Komisji Rekrutacyjnej. Jeśli coś jest niejasne lub wymaga wyjaśnienia – pytaj sekretarza lub przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt telefoniczny i mailowy znajdziesz w informatorze na studia.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia wnieś opłatę za legitymację 22 złote (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają legitymację Uniwersytetu Pedagogicznego) i dokonaj wpisu na listę studentów.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite magisterskie przygotuj:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie (w formacie 35×45 mm) – jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, druga naklejona na podaniu

Wydrukuj z systemu:

 • podanie na studia
 • deklarację wyboru lektoratu


Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia przygotuj i dostarcz do komisji rekrutacyjnej, w wymaganym terminie, w celu dokonania wpisu na listę studentów:

 • kserokopię dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie (w formacie 35×45 mm) – jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, druga naklejona na podaniu
 • kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje nauczycielskie – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji (oryginał do wglądu)
 • kserokopię zaświadczenia o średniej ocen ze studiów – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji (oryginał do wglądu)

Wydrukuj z systemu:

 • podanie na studia
 • deklarację wyboru lektoratu

Przygotowane dokumenty złóż w białej, kartonowej, podpisanej teczce w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest upoważnienie.

Nie znalazłeś swego nazwiska na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia? Nie martw się, jest szansa, że uda Ci się dostać z tzw. listy rezerwowej. Nie wszystkie osoby przyjęte dokonają wpisu na studia. Na miejsca przez nie zwolnione zostaną przyjęte następne osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2019/2020

1Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Pedagogicznym obowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy kierunek studiów, na który prowadzona jest rekrutacja w wysokości:

150 złotych na kierunki:

 • digital design (studia stacjonarne I stopnia)
 • design (studia stacjonarne I stopnia)
 • grafika (studia stacjonarne I stopnia) 
 • komunikacja wizualna (studia stacjonarne I stopnia)


100 złotych na kierunek:

 • bezpieczeństwo zdrowotne (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
 • logopedia (studia stacjonarne I stopnia)


85 złotych na pozostałe kierunki.

2Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

3Kandydat wnosi opłatę na przypisany mu numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany każdemu kandydatowi podczas elektronicznej rejestracji na studia

4Dokonana przez kandydata wpłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie kierunku lub rezygnacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego w terminie do dnia zakończenia rejestracji na wybranej ścieżce kształcenia.

5Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, dostarczonego na adres Biura Rekrutacji Uniwersytetu Pedagogicznego ul. Podchorążych 2, pokój nr 16. W podaniu, oprócz nazwiska i numeru kandydata, musi zostać podany nr konta bankowego do przelewu zwrotnego.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-24/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2019/2020