Kierunki nauczycielskie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na studia stacjonarne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kierunku:

Studia zapewnią Ci najlepsze w Polsce przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, między innymi dzięki:

 • samodzielnemu kształtowaniu ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego
 • tutoringowi, który pozwoli Ci na rozwijanie kreatywności i samodzielności myślenia
 • uczestnictwu w wizytach studyjnych w szkołach prowadzących innowacyjne nauczanie, bezpłatnym zagranicznym wyjazdom do ośrodków edukacyjnych
 • zajęciom prowadzonym w nowoczesnych laboratoriach.

Projekt „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” da Ci możliwość zdobycia wysokiej klasy kwalifikacji zawodowych we współpracy z profesjonalną kadrą badaczy i praktyków, zaangażowanych w kreowanie zmian w edukacji szkolnej, wywodzących się z krakowskiej szkoły dydaktycznej.

Dowiedz się więcej

 

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 80 60
architektura informacji 40 15
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 35 30
bezpieczeństwo państwa 150 100
bezpieczeństwo zdrowotne 40 20
bioinformatyka 30
biologia 50 20
design 26
digital design 26
edukacja techniczno-informatyczna 80 20
ekonomia społeczna 30 20
etyka – mediacje i negocjacje 60 30
filologia angielska 90 45
filologia germańska 40 20
filologia hiszpańska 60
filologia polska 60 30
filologia romańska 80
filologia rosyjska 80
filologia włoska 60
filozofia 40 15
fizyka 20
geografia 60 25
gospodarka przestrzenna 60 15
grafika 26
historia 35 30
informatyka 140 65
inżynieria bezpieczeństwa 40 15
kognitywistyka 40
komunikacja wizualna 26
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 60 30
logopedia 60
malarstwo 26
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 60 40
politologia 40 15
polityka społeczna 40 20
praca socjalna 50 30
socjologia 60 30
stosunki międzynarodowe 60  15
sztuka i edukacja 26
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  35 30
turystyka i rekreacja 120 40
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 40
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  60 15
zarządzanie w służbach społecznych  40 20

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/20.05.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

Wydział Humanistyczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Etyka – mediacje i negocjacje
 • Filozofia
 • Kogniwistyka
 • Polityka społeczna
 • Socjologia
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Filozofii i Socjologii
ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662 62 23
ifis.up.krakow.pl
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Historia
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Instytut Historii i Archiwistyki
ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. 12 662 61 82
historia.up.krakow.pl

 

Wydział Politologii

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Ingardena 4, pok. 203N
tel. 12 662 66 04
inob.up.krakow.pl
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
Instytut Politologii
ul. Podchorążych 2, pok. 236
tel. 12 662 64 46
ipol.up.krakow.pl
 • Administracja
 • Ekonomia społeczna
 • Prawo
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662 62 11
ipae.up.krakow.pl

 

Wydział Filologiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Filologia angielska
Instytut Neofilologii
ul. Karmelicka 41, pok. 203
tel. 12 662 62 05
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pok. 310
tel. 12 662 67 44
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pok. 255
tel. 12 662 62 01
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia rosyjska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pok. 101
tel. 12 662 67 31
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia polska
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia
Instytut Filologii Polskiej
ul. Podchorążych 2, pok. 563
tel. 12 662 61 44
filpolska.up.krakow.pl
 • Architektura informacji
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Instytut Nauk o Informacji
ul. Podchorążych 2, pok. 354
tel. 12 662 61 68
inoi.up.krakow.pl

 

Wydział Pedagogiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
ul. Ingardena 4, pok. 314
tel. 12 662 66 24
ippis.up.krakow.pl
 • Pedagogika
Instytut Nauk o Wychowaniu
ul. Ingardena 4, pok. 414
tel. 12 662 66 00
inow.up.krakow.pl
 • Praca socjalna
 • Zarządzanie w służbach społecznych
Instytut Spraw Społecznych
os. Stalowe 17, pok. 112
tel. 12 662 79 50
ipsoc.up.krakow.pl
 • Pedagogika specjalna
Instytut Pedagogiki Specjalnej
ul. Ingardena 4, pok. 110
tel. 12 662 66 36
ips.up.krakow.pl
 • Psychologia
Katedra Psychologii
ul. Podchorążych 2, pok. 348
tel. 12 662 62 29
psych.up.krakow.pl

 

Wydział Geograficzno-Biologiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna
Instytut Biologii
ul. Podchorążych 2, pok. 229N
tel. 12 662 78 20
biologia.up.krakow.pl
 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2, pok. 442
tel. 12 662 62 45
geografia.up.krakow.pl

 

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa
Instytut Techniki
ul. Podchorążych 2, pok. 32
tel. 12 662 63 31
technika.up.krakow.pl
 • Fizyka
Instytut Fizyki
ul. Podchorążych 2, pok. 515
tel. 12 662 62 98
fizyka.up.krakow.pl
 • Informatyka
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2 (nowy budynek), pok. 403N
tel. 12 662 78 45, 12 662 78 46
ii.up.krakow.pl
 • Matematyka
Instytut Matematyki
ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 63 91
matematyka.up.krakow.pl

 

Wydział Sztuki

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Grafika
 • Design
 • Komunikacja wizualna
Instytut Grafiki i Wzornictwa
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka i edukacja
 • Malarstwo
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Digital Design
Katedra Multimediów
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka i media
Katedra Intermediów
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Art & Design
Wydział Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka współczesna
Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41
wydzialsztuki.up.krakow.pl

 

o czym kazdy kandydat 01

Zdałeś maturę, myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Gdy w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie, nie zwlekaj. Serdecznie zapraszamy. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny (początek rejestracji 1 czerwca 2019 r.).

Wnieś opłatę rekrutacyjną (za każdy wybrany kierunek studiów) na podany w systemie ESR indywidualny numer rachunku bankowego. Po odnotowaniu wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, by twoja wpłata została odnotowana systemie ESR przed upływem terminu rejestracji.

Jeżeli opłata rekrutacyjna została dokonana przed upływem terminu rejestracji, a wpłata nie została odnotowana na koncie kandydata, kandydat jest zobowiązany zamieścić w systemie skan potwierdzenia wpłaty.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne i w wyznaczonym terminie ogłosi listę zakwalifikowanych do przyjęcia. Wynik będziesz mógł sprawdzić w systemie elektronicznym, podając nazwę użytkownika i hasło. Tu będziesz miał publikowane wszystkie informacje od Komisji Rekrutacyjnej. Jeśli coś jest niejasne lub wymaga wyjaśnienia – pytaj sekretarza lub przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt telefoniczny i mailowy znajdziesz w informatorze na studia.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia wnieś opłatę za legitymację 22 złote (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają legitymację Uniwersytetu Pedagogicznego) i dokonaj wpisu na listę studentów.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite magisterskie przygotuj:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie (w formacie 35×45 mm) – jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, druga naklejona na podaniu

Wydrukuj z systemu:

 • podanie na studia
 • deklarację wyboru lektoratu


Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia przygotuj i dostarcz do komisji rekrutacyjnej, w wymaganym terminie, w celu dokonania wpisu na listę studentów:

 • kserokopię dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie (w formacie 35×45 mm) – jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, druga naklejona na podaniu
 • kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje nauczycielskie – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji (oryginał do wglądu)
 • kserokopię zaświadczenia o średniej ocen ze studiów – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji (oryginał do wglądu)

Wydrukuj z systemu:

 • podanie na studia
 • deklarację wyboru lektoratu

Przygotowane dokumenty złóż w białej, kartonowej, podpisanej teczce w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest upoważnienie.

Nie znalazłeś swego nazwiska na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia? Nie martw się, jest szansa, że uda Ci się dostać z tzw. listy rezerwowej. Nie wszystkie osoby przyjęte dokonają wpisu na studia. Na miejsca przez nie zwolnione zostaną przyjęte następne osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.