31 października 2019 roku – godziny rektorskie

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia prof. dr. hab. Bogusława Skowronka 31 października 2019 roku od godziny 12.00 obowiązują godziny rektorskie. Powyższa informacja dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.