Kierunek

Ocena przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Polską Komisję Akredytacyjną

biologia pozytywna
Uchwała nr 462/2017 Prezydium PKA z dnia 7 września 2017 r.
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozytywna
Uchwała nr 329/2008 Prezydium PKA z dnia 29 maja 2008 r.
edukacja techniczno-informatyczna pozytywna
Uchwała nr 897/2011 Prezydium PKA z dnia 29 września 2011 r.
filologia polska pozytywna
Uchwała nr 287/2009 Prezydium PKA z dnia 23 kwietnia 2009 r.
filologia
- filologia angielska
- filologia niemiecka
- filologia romańska
- filologia rosyjska
pozytywna
Uchwała nr 554/2006 Prezydium PKA z dnia 6 lipca 2006 r.
filozofia pozytywna
Uchwała nr 277/2017 Prezydium PKA z dnia 22 czerwca 2017 r.
fizyka pozytywna
Uchwała nr 331/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
geografia

pozytywna
Uchwała nr 640/2019 Prezydium PKA z dnia 5 września 2019 r.

grafika pozytywna
Uchwała nr 533/2015 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2015 r.
historia pozytywna
Uchwała nr 130/2017 Prezydium PKA z dnia 6 kwietnia 2017 r.
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pozytywna
Uchwała nr 148/2007 Prezydium PKA z dnia 8 marca 2007 r.
informatyka pozytywna
Uchwała nr 332/2011 Prezydium PKA z dnia 5 maja 2011 r.
matematyka pozytywna
Uchwała nr 916/2010 Prezydium PKA z dnia 23 września 2010 r.
ochrona środowiska pozytywna
Uchwała nr 405/2019 Prezydium PKA z dnia 28 czerwca 2019 r.
pedagogika wyróżniająca
Uchwała nr 161/2012 Prezydium PKA z dnia 24 maja 2012 r.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wyróżniająca
Uchwała nr 174/2019 Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 r.
pedagogika specjalna pozytywna
Uchwała nr 303/2016 Prezydium PKA z dnia 16 czerwca 2016 r.
politologia

pozytywna
Uchwała nr 393/2018 Prezydium PKA z dnia 9 lipca 2018 r.

socjologia

pozytywna
Uchwała nr 10/2018 Prezydium PKA z dnia 11 stycznia 2018 r.

dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP
bozena.stawoska-jundzill@up.krakow.pl,  bozena.staw-jun@wp.pl
telefon 693 113 577

Wszelkie pytania proszę kierować na adresy mailowe. Istnieje również możliwość umówienia spotkania.

 

 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP – przewodnicząca
dr Dorota Żurek
dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
dr Lech Kolasiński
dr Agnieszka Kowalska
dr Katarzyna Pabis-Cisowska
dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP
dr Olga Wyżga
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Piotr Kciuk
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
dr Mateusz Szast
mgr Łukasz Bandoła
dr Małgorzata Trojańska
mgr Monika Topolnicka-Stolzman
dr inż. Paweł Kurtyka
mgr inż. Emanuel Studnicki
Joanna Bojarska – przedstawicielka Samorządu Studentów
Joanna Surma – przedstawicielka Samorządu Studentów

Podstawa prawna
Decyzja nr R/D.0201-22/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Cele Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia:

 • Ocena i weryfikacja jakości kształcenia w Uniwersytecie oraz wypracowanie i wdrażanie polityki systematycznego doskonalenia jakości kształcenia.
 • Nadzorowanie i monitorowanie systemu jakości.
 • Popularyzacja działań projakościowych.

 

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Funkcjonowanie systemu oparto na zasadzie doskonalenia, realizowanego w czterech etapach, które odpowiadają cyklowi Deminga (ang. Plan-Do-Check-ACt). Zadaniem systemu jest dążenie do identyfikacji i zdefiniowania procesów pozwalających na realizację zadań stawianych w procesie kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego. Mając na uwadze procesy planowania, wdrażania, monitorowania i stałego doskonalenia jakości kształcenia oraz zmian dokonanych w strukturze Uczelni wynikających między innymi z potrzeb dostosowania się do ustawy Konstytucja dla Nauki, oraz czynników warunkujących realizację zapisów znowelizowanej strategii Uniwersytetu w obszarze Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia wprowadza się zmiany w zakresie utworzenia struktury i powołania Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, form jego działania oraz zadań.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-92/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. Władysław Kolasa

 

Biuro Szkoły Doktorskiej

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 64 41
szkola.doktorska@up.krakow.pl 

 

O Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczęła działalność w roku 2019. Kształci doktorantów w następujących dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 •  językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • pedagogika
 • nauki o polityce i administracji
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • nauki o bezpieczeństwie

strona internetowa

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w następujących dziedzinach naukowych:

Wydział Humanistyczny

Historia
Filozofia

Wydział Filologiczny

Językoznawstwo
Literaturoznawstwo

Wydział Politologii

Nauki o polityce

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Biologia
Geografia

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Matematyka
Fizyka

Wydział Sztuki

Sztuki piękne