Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Bożena Popiołek

Prodziekani
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dz_hum@up.krakow.pl

  • Kierownik dziekanatu: 12 662 60 97, pok. 130
  • studia stacjonarne: 12 662 60 98, pok. 129a
  • studia niestacjonarne: 12 662 60 99, pok. 129
  • studia podyplomowe: 12 662 60 98, pok. 129a
  • studia doktoranckie: 12 662 60 99, pok. 129

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Wydział Humanistyczny:

  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Rada Naukowa Instytutu Politologii:

  • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
  • doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

 

O Wydziale

Na Wydziale Humanistycznym prowadzone są badania naukowe z zakresu wielu dyscyplin (ekonomia, etyka, filozofia, historia, nauki o polityce, socjologia, nauki o administracji, nauki o bezpieczeństwie), także we współpracy z uczonymi z wielu ośrodków akademickich w Europie; prace eksploracyjne, źródłowe, interpretacyjne, edytorskie. Pracownicy naukowi są autorami podręczników i skryptów akademickich.