Rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 21 września 2017 r. studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2017 r.
 • II rata – do 30 listopada 2017 r.
 • III rata – do 15 marca 2018 r.
 • IV rata – do 30 kwietnia 2018 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (PDF 235 KB)

 

Rok akademicki 2016/2017

Kierunek studiówCzas trwania studiówOpłata za rok nauki
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3 lata 3700 3700 3700 -
animacja kultury w przestrzeni społecznej 3 lata 4200 - - -
architektura informacji 3 lata 3600 - - -
bezpieczeństwo narodowe 3 lata 3900 3900 3900 -
bezpieczeństwo wewnętrzne 3 lata 3700  3700 3700 -
biologia 3 lata 4200 - - -
edukacja techniczno-informatyczna 3,5 roku 3700 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3 lata 3700 - -  
etyka – mediacje i negocjacje 3 lata 3200 3200 - -
filologia polska 3 lata 3600 - - -
filologia, spec. filologia angielska 3 lata 4600 4700 4700 -
filologia, spec. filologia germańska 3 lata 4600 - 4700 -
filologia, spec. filologia hiszpańska 3 lata 4600 - - -
filologia, spec. filologia romańska 3 lata 4600 - - -
filozofia 3 lata 3200 - - -
geografia 3 lata 4000 - 4000  -
gospodarka przestrzenna 3,5 roku 4000 - - -
grafika 3 lata 5400 5400 5400 -
historia 3 lata 3400 3600 - -
infobrokerstwo, zarządzanie informacją i archiwistyka 3 lata 3400 - - -
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3 lata 3600   - -
informatyka 3 lata 3600 3600 3600 -
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3 lata 3600 - - -
matematyka 3 lata 3800 - 3800 -
monitoring środowiska przyrodniczego 3 lata 4000 - - -
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 3 lata 3800 - - -
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju 3 lata 3800 - - -
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 3 lata 3800 3800 3800 -
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 lata 4000 4200 4200 -
pedagogika specjalna 3 lata 4000 3900 3900 -
politologia 3 lata 3200 - - -
praca socjalna 3 lata 3700 3700 3700 -
socjologia 3 lata 3700 - - -
stosunki międzynarodowe 3 lata 3400 - 3400  -
turystyka i rekreacja 3 lata 4000 4000 - -
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3 lata 3200 - - -

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-11/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 580 KB)
 2. Decyzja nr R/D.0201-12/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2016/2017 (PDF 493 KB) oraz Aneks nr 1 z dnia 15 września 2016 r. (PDF 164 KB)

 

Rok akademicki 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2017/2018 (PLN)
I rokII rok
administracja 3700 3700
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 (2-letnie)
4000 (1,5-roczne)

1750 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200
filologia polska 3300
filologia, spec. filologia angielska 4700 4600
filologia, spec. filologia romańska 4000
filologia, spec. filologia rosyjska 3500
filozofia 3200
geografia 4000
grafika 5400
historia 3400
informatyka 4600 3600
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 3300
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3300
matematyka 3800 3800
odnowa biologiczna 5000 5000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe 3900
pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe 3800
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200 3200
praca socjalna 3700 3700
socjologia 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka i rekreacja 4000

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 657 KB)
 2. Zarządzenie nr R/Z.0201-26/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnosonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018 (PDF 479 KB)
 3. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (PDF 235 KB)

 

Rok akademicki 2017/2018

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2017/2018 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900 3900 3900
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700 3700 3700
biologia 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 3200 3200
filologia polska 3600
filologia, spec. filologia angielska 4700 4600 4600
filologia, spec. filologia germańska 4600 4600
filologia, spec. filologia hiszpańska 4600
filologia, spec. filologia romańska 5000
filologia, spec. filologia włoska 5000
filozofia 3200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
grafika 5400 5400
historia 3400 3400 3600
informatyka 4000 3600 3600
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka 3800 3800
monitoring środowiska przyrodniczego 4000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i działań proobronnych 3900
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i obrona terytorialna 3900
pedagogika, spec. edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień 3800
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 3800
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju 3800
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 3800 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 3900
politologia 3200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3200

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 657 KB)
 2. Zarządzenie nr R/Z.0201-26/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnosonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018 (PDF 479 KB)
 3. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (PDF 235 KB)