Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Projekty do konkursu „Logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP” można składać do dnia 30 maja 2018 r.

Dr Tomasz Padło, pracownik Instytutu Geografii, został nagrodzony w konkursie fotograficznym Sony World Photography Awards 2018 w kategorii profesjonalnej. Jego cykl „Greetings from Kazakhstan” ukazujący nietypową promocję kraju w kontekście jego problemów środowiskowych zdobył 3. miejsce w kategorii „Krajobraz”.

W dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyła się VII Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy zorganizowana przez Fundację NOWE CENTRUM oraz Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z opiekunem dr Katarzyną Jagielską.

W dniu 19 kwietnia 2018 r., w ramach Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego z partnerami zewnętrznymi, odbyło się spotkanie Organizacje pozarządowe (misja – zadania – projekty – współpraca).

Nagrody jubileuszowe, to szczególne wyróżnienie dla osób, które zasłużyły się dla uczelni długoletnim stażem pracy. Miło nam poinformować, że w ostatnim kwartale uhonorowano kilkunastu pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Z inicjatywy Pani Kanclerz Małgorzaty Grzelewskiej odbyło się nieformalne spotkanie z osobami nagrodzonymi.

Instytut Filologii Polskiej organizuje 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w auli A1 (nowy budynek Uniwersytetu Pedagogicznego) VIII Ogólnouczelniane Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

25 maja 2018 r. podczas uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych zostały wręczone dyplomy doktora i doktora habilitowanego 44 osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopnie naukowe doktora lub doktora habilitowanego w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych przeprowadzonych na Wydziałach i Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dorota Segda była gościem spotkania zorganizowanego w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UP w ramach projektu „Prawie Kino”.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W ramach działań przybliżających cel i zasady naszego przedsięwzięcia przewidziane zostały warsztaty edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Małopolski. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania informacji na temat możliwości zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego.

W dniach 11–14 kwietnia 2018 r. odbyło się zorganizowane przez Bibliotekę Główną oraz Instytut Neofilologii (Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego) wydarzenie „Biblioteka w stylu... irlandzkim” (dawniej „Noc w Bibliotece”). Już po raz 9. Biblioteka Główna stała się centrum spotkań dzieci, młodzieży, studentów, pracowników naukowych i mieszkańców Krakowa. Impreza zgromadziła ponad 3000 uczestników, dla których zorganizowano 30 różnych w formie i treści wydarzeń; zaproszono 26 prelegentów z zarówno polskich, jak i zagranicznych instytucji naukowych.