Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu” dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Kilka dni temu została ogłoszona druga edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, organizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

78 lat temu z Polski w głąb ZSRR wyruszyły pierwsze wagony wypełnione polskimi zesłańcami - ofiarami II wojny światowej. Syberia, która była doświadczeniem narodowym Polaków jeszcze w czasach zaborów przyjęła kolejnych ekspatriantów. Ludzi, których każdy następny dzień rozpoczynali traumą wygnania. Dziś takich osób jest coraz mniej - odchodzą z powodu wieku, a wraz z nimi niezwykle trudne historie losów rodaków na rosyjskim wygnaniu. Ich śladów szuka, zbiera i dokumentuje, zachowując dla kolejnych pokoleń, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP.

300 studentek i studentów bierze udział w kursie teoretycznym pilotażowego programu ochotniczego szkolenia wojskowego Legia Akademicka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Jest to rekordowa liczba ochotników w skali kraju.

Miło nam poinformować, iż w Ośrodku Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego, nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie, w serii Psychologia Stosowana ukazała się książka „Kino, film, psychologia” pod red. Agnieszki Ogonowskiej.

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu. W ramach projektu należy odpowiedzieć na pytanie „Co chciałbym zmienić w Polsce?”.

Miło nam poinformować, iż JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak objął patronat nad I Międzynarodowymi Targami Animacyjnymi. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce, organizowane przez firmę ANIMATOR.

Biuro Rozwoju informuje, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Działania 3.5 Zarządzanie w Instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 301 266, 65 zł na realizację projektu pt. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.

23 stycznia 2018 r. w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się spotkanie ze starostami wszystkich kierunków i lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Czy zmiany przepisów o ochronie danych osobowych są ważne z perspektywy nauczycieli i dyrektorów szkół? Na jakie elementy RODO powinni zwrócić uwagę zarządzający placówkami oświatowymi? Jak najskuteczniej chronić swoje dane? Czy na kradzież danych jesteśmy narażeni tylko w sieci? Jakie konsekwencje może ponieść administrator danych, który nie dopełni obowiązku ich zabezpieczenia?