Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku socjologia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

30 stycznia 2018 r. w Klubie Studenckim „BAKAŁARZ” odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności kół naukowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Gospodarzem spotkania była Pani prof. dr hab. Katarzyna Potyrała – Prorektor ds. Studenckich.

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie ogłasza rekrutację na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2 lutego 2018 r. w Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie odbędzie się, organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, konferencja dla Dyrektorów Szkół oraz Nauczycieli pt. „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO”.

Drugi rok z rzędu zawodniczki AZS UP Kraków, pod wodzą trenera mgr. Piotra Pastuszko, awansowały do Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet, które odbędą się w Warszawie.

Dr Tomasz Rachwał z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymał Medal Pamiątkowy 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w „uznaniu wielkich zasług dla rozwoju polskiej Geografii oraz Towarzystwa”.

Komitet Organizacyjny Akcji SOS wystosował list z podziękowaniem do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka za pomoc bezdomnym zwierzętom w ramach Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom.

25 stycznia 2018 roku Katedra Edukacji Historycznej Instytut Historii i Archiwistyki UP zrealizowała pierwsze kolokwium historyczno-dydaktyczne. Gościem spotkania był aktor teatru w Tel Awiwie, Amichai Pardo. Inicjatywa spotkań organizowanych dla studentów, doktorantów i nauczycieli wyszła od dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej.

W związku z realizacją projektu „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 24 stycznia 2018 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu.

Projekt badawczy przygotowany przez dr. Marcina Wocha z Instytutu Biologii UP otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.