W dniu 26 lutego 2018 r. JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak odebrał z rąk wicepremiera Jarosława Gowina symboliczny czek dla uczelni, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W imieniu Zakładu Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego, Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, oddział w Krakowie mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarte seminarium „Zanieczyszczenia powietrza na tle warunków meteorologicznych”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na NARTY z AZS-em. Już 3 marca 2018 r. kolejna edycja wyjazdu.

21 lutego 2018 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Lutego” wybrało Justynę Nigbor, studentkę II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku wzornictwo.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa wystosowała do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka list z podziękowaniem.

Miło nam poinformować, iż decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, dr. hab. Januszowi Andrzejowi Majcherkowi został nadany tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Serdecznie gratulujemy.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 r. Do finansowania został zakwalifikowany projekt badawczy realizowany przez pracowników naszej Uczelni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

Mamy przyjemność poinformować, że Jan Władysław Fróg, Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności samorządowej, związkowej i społecznej.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.