Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie ogłasza rekrutację na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2 lutego 2018 r. w Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie odbędzie się, organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, konferencja dla Dyrektorów Szkół oraz Nauczycieli pt. „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO”.

Drugi rok z rzędu zawodniczki AZS UP Kraków, pod wodzą trenera mgr. Piotra Pastuszko, awansowały do Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet, które odbędą się w Warszawie.

Dr Tomasz Rachwał z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymał Medal Pamiątkowy 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w „uznaniu wielkich zasług dla rozwoju polskiej Geografii oraz Towarzystwa”.

Komitet Organizacyjny Akcji SOS wystosował list z podziękowaniem do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka za pomoc bezdomnym zwierzętom w ramach Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom.

25 stycznia 2018 roku Katedra Edukacji Historycznej Instytut Historii i Archiwistyki UP zrealizowała pierwsze kolokwium historyczno-dydaktyczne. Gościem spotkania był aktor teatru w Tel Awiwie, Amichai Pardo. Inicjatywa spotkań organizowanych dla studentów, doktorantów i nauczycieli wyszła od dr Agnieszki Chłosty-Sikorskiej.

W związku z realizacją projektu „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 24 stycznia 2018 r. ogłaszamy rekrutację do Projektu.

Projekt badawczy przygotowany przez dr. Marcina Wocha z Instytutu Biologii UP otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

20 stycznia 2018 roku w Audytorium im. Prof. W. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego odbył się wykład otwarty pt. „Sąd Unii Europejskiej jako sąd administracyjny”. Prelekcję wygłosiła Pani Sędzia Sądu Unii Europejskiej - Prof. UJ dr hab. Nina Półtorak. Wykład zorganizował Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP w ramach projektu Jean Monnet Module pt.: „Krajowa administracja publiczna a integracja europejska”.

Serdecznie zapraszamy na wystawy efektów ogólnopolskiego konkursu „ZAKŁÓCENIA/UMWELT” organizowane przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ekspozycje można obejrzeć w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie, ul. Zakopiańska 62 i w Międzynarodowym Centrum Kultury, ul. Rynek Główny 25.