Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu. W ramach projektu należy odpowiedzieć na pytanie „Co chciałbym zmienić w Polsce?”.

Miło nam poinformować, iż JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak objął patronat nad I Międzynarodowymi Targami Animacyjnymi. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce, organizowane przez firmę ANIMATOR.

Biuro Rozwoju informuje, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Działania 3.5 Zarządzanie w Instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 301 266, 65 zł na realizację projektu pt. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.

23 stycznia 2018 r. w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się spotkanie ze starostami wszystkich kierunków i lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Czy zmiany przepisów o ochronie danych osobowych są ważne z perspektywy nauczycieli i dyrektorów szkół? Na jakie elementy RODO powinni zwrócić uwagę zarządzający placówkami oświatowymi? Jak najskuteczniej chronić swoje dane? Czy na kradzież danych jesteśmy narażeni tylko w sieci? Jakie konsekwencje może ponieść administrator danych, który nie dopełni obowiązku ich zabezpieczenia?

Wszystkich studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszamy do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego tegorocznej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

10 lutego 2018 r. w siedzibie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego (Fort Skotniki przy ul. Kozienickiej 24) odbędzie się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS. 

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku socjologia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

30 stycznia 2018 r. w Klubie Studenckim „BAKAŁARZ” odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności kół naukowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Gospodarzem spotkania była Pani prof. dr hab. Katarzyna Potyrała – Prorektor ds. Studenckich.

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie ogłasza rekrutację na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.