Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa wystosowała do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka list z podziękowaniem.

Miło nam poinformować, iż decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, dr. hab. Januszowi Andrzejowi Majcherkowi został nadany tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Serdecznie gratulujemy.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 r. Do finansowania został zakwalifikowany projekt badawczy realizowany przez pracowników naszej Uczelni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

Mamy przyjemność poinformować, że Jan Władysław Fróg, Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności samorządowej, związkowej i społecznej.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu” dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa. Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Kilka dni temu została ogłoszona druga edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, organizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

78 lat temu z Polski w głąb ZSRR wyruszyły pierwsze wagony wypełnione polskimi zesłańcami - ofiarami II wojny światowej. Syberia, która była doświadczeniem narodowym Polaków jeszcze w czasach zaborów przyjęła kolejnych ekspatriantów. Ludzi, których każdy następny dzień rozpoczynali traumą wygnania. Dziś takich osób jest coraz mniej - odchodzą z powodu wieku, a wraz z nimi niezwykle trudne historie losów rodaków na rosyjskim wygnaniu. Ich śladów szuka, zbiera i dokumentuje, zachowując dla kolejnych pokoleń, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP.

300 studentek i studentów bierze udział w kursie teoretycznym pilotażowego programu ochotniczego szkolenia wojskowego Legia Akademicka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Jest to rekordowa liczba ochotników w skali kraju.