W niedzielne przedpołudnie (8.04.2018) nasi siatkarze zakończyli sezon halowy pokonując w finale B Akademickich Mistrzostw Polski drużynę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2:1 (25:22, 20:25, 15:11) i tym samym osiągając historyczny wynik - 5 miejsce w turnieju półfinałowym AMP. 

Serdecznie gratulujemy laureatowi 18. edycji Nagrody im. ks. Józefa Tischnera. Dr Miłosz Puczydłowski otrzymał wyróżnienie w kategorii pisarstwa religijnego i filozoficznego. Autor studium „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację” jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii UP.

Zapraszamy na seminarium „Włoski faszyzm w badaniach nad historią doktryn politycznych we Włoszech i w Polsce”.

Organizatorzy: Wydział Politologii 

Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Patronat i wspólrganizator: Włoski Instytut Kultury w Krakowie

AUDYTORIUM im. W. DANKA, 10 kwietnia 2018, godz. 11-13

Uprzejmie informujemy, że 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 11.00 w sali A1 w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rozpocznie się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów gimnazjów.
Podczas uroczystości dr Michał Apollo wygłosi referat nt. Świat w twojej dłoni.

27 marca 2018 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Marca” wybrało Monikę Kozakiewicz, studentkę III roku studiów stacjonarnych na kierunku psychologia.

„Gra o karierę” to ogólnopolski projekt odbywający się pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP, którego celem jest promocja działalności Biur Karier wśród społeczności studentów. 

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w II Seminarium „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym – zdrowienie” organizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego. Seminarium odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Auli A1 nowego budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 .

W imieniu Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii zapraszamy na wykład Profesora Zabihollaha Rezaee „Corporate governance and ethics” (język wykładu: angielski). Wykład odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w godzinach 16.00–16.45 w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego (ul. Podchorążych 2, sala 244).

W drugiej połowie marca rozpoczęły się pierwsze szkolenia prowadzone w ramach projektu koordynowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego „Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję pt. „From Morals to the Macabre in Translation for Children” zorganizowaną przez Katedrę Dydaktyki Przekładu Instytutu Neofilologii UP. Inauguracja odbędzie się 4 kwietnia br. w gmachu głównym UP, przy ul. Podchorążych 2, a dwudniowe obrady w budynku UP przy ul. Karmelickiej 41.