W ramach oficjalnej wizyty na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce dr Alessandro de Pedys wygłosił wykład zatytułowany „Włochy – Polska – Europa”.

Wykład odbył się 13 marca 2018 r. w godz. 11.00–13.00 w Audytorium im. Wincentego Danka.

Wykład był tłumaczony z języka włoskiego w formule tłumaczenia symultanicznego.