Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w następujących dziedzinach naukowych:

Wydział Humanistyczny

  • Historia
  • Filozofia
  • Nauki o polityce

Wydział Filologiczny

  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo

Wydział Geograficzno-Biologiczny

  • Biologia
  • Geografia

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

  • Matematyka
  • Fizyka

Wydział Sztuki

  • Sztuki piękne