Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich w roku akademickim 2018/2019.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 5 czerwca 2018 r. i potrwa do 29 czerwca 2018 r.

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso na rok akademicki 2018/2019. O stypendia Fundacji mogą ubiegać się studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne.

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dzień 18 maja 2018 r. będzie wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zespół ds. Personalizacji zawiadamia, że w dniach 30 kwietnia, 2 oraz 4 maja 2018 r. nie będzie możliwości przedłużenia ważności legitymacji studenckich i doktoranckich.

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się pierwsza tura wyboru Wykładów Ogólnouczelnianych. Druga tura zapisów potrwa od 28 lutego do 3 marca 2018.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

Wszystkich studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszamy do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego tegorocznej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich studentów na chwilę wytchnienia w trakcie sesji. Od 12 do 18 lutego 2018 r. każdy student może skorzystać z godzinnych zajęć fitness za darmo (wystarczy mieć przy sobie legitymację studencką).

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu. W ramach projektu należy odpowiedzieć na pytanie „Co chciałbym zmienić w Polsce?”.