Od listopada 2017 r. Zespół ds. Personalizacji został przeniesiony do pokoju nr 50, który znajduje się na parterze głównego budynku Uczelni przy ul. Podchorążych 2, między „Strefą Studenta” a szatnią.

Dyżury Zespołu ds. Personalizacji:

– od poniedziałku do czwartku: 9.00–14.00
– w piątek: 10.00–15.00
– dodatkowo 18 listopada (sobota): 9.00–13.00