Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne

Jednostka: Instytut Matematyki

Stanowisko: asystent – 2 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 11 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: asystent – 1 stanowisko

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 54 KB)

Jednostka: Instytut Neofilologii – filologia hiszpańska

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 15 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Neofilologii (PDF 207 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: asystent – 4 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 54 KB)

Jednostka: Instytut Matematyki

Stanowisko: profesor nadzwyczajny – 2 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 6 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki (PDF 254 KB)

Jednostka: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 356 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: adiunkt – 3 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii (PDF 59 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: adiunkt – 2 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii (PDF 59 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: asystent – 6 stanowisk

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 56 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: adiunkt – 2 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii (PDF 58 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 55 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 57 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 56 KB)

Jednostka: Katedra Psychologii

Stanowisko: profesor nadzwyczajny – 4 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 14 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Psychologii (PDF 58 KB)

Jednostka: Instytut Techniki

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Techniki (PDF 244 KB)

Jednostka: Instytut Techniki

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Techniki (PDF 262 KB)

Jednostka: Instytut Informatyki

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 29 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (PDF 260 KB)

Jednostka: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt w dziedzinie nauk prawnych – 2 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 244 KB)

Jednostka: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt w dziedzinie nauk ekonomicznych – 2 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk ekonomicznych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 252 KB)

Jednostka: Centrum Języków Obcych

Stanowisko: lektor języka angielskiego – 4 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 5 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych (PDF 549 KB)

Jednostka: Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 18 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej (PDF 193 KB)

Jednostka: Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Instytutu Filologii Polskiej

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 18 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Instytutu Filologii Polskiej (PDF 298 KB)

Jednostka: Instytut Nauk o Informacji

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 11 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk o Informacji (PDF 208 KB)

Jednostka: Instytut Nauk o Informacji

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 11 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Informacji (PDF 202 KB)

Jednostka: Instytut Nauk o Informacji

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 11 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Informacji (PDF 203 KB)

Jednostka: Instytut Nauk o Wychowaniu

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 5 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Wychowaniu (PDF 381 KB)

Jednostka: Instytut Informatyki

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów: do 22 maja 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki (PDF 932 KB)

Jednostka: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (PDF 610 KB)

Jednostka: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (PDF 653 KB)

Jednostka: Instytut Informatyki

Stanowisko: asystent – 3 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 21 maja 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (PDF 262 KB)

Jednostka: Instytut Informatyki

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 21 maja 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki (PDF 329 KB)

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PDF 48,5 KB)

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PDF 44,8 KB)

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PDF 42,3 KB)

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: asystent ze stopniem doktora

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta ze stopniem doktora w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PDF 45,3 KB)

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PDF 44,2 KB)

Jednostka: Katedra Literatury Anglojęzycznej Instytutu Neofilologii

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Literatury Anglojęzycznej Instytutu Neofilologii (PDF 363 KB)

Jednostka: Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego Instytutu Neofilologii

Stanowisko: lektor

Termin składania dokumentów: do 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora w Katedrze Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego Instytutu Neofilologii (PDF 368 KB)