Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
1
 • Wydział Sztuki

W programie:

godz. 9.00–14.00

miejsce: ul. Podchorążych 2, aula – stoisko wystawiennicze

 • Prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Sztuki

godz. 10.00–13.00

miejsce: ul. Podbrzezie 3, sala 50-62

 • Zwiedzanie pracowni fotografii oraz animacji

godz. 10.00–13.00

miejsce: ul. Mazowiecka 43

 • Zwiedzanie pracowni grafiki warsztatowej (litografia, wklęsłodruk, linoryt, serigrafia)

godz. 10.00–13.00

miejsce: ul. Mazowiecka 43, ul. Podbrzezie 3

 • Zwiedzanie pracowni wzornictwa

godz. 10.00–13.00

miejsce: ul. Mazowiecka 43, sala 18

 • Warsztaty malarskie dla szkół licealnych „Wokół Martwej Natury” – prowadzący: prof. Piotr Jargusz

godz. 10.00–13.00

miejsce: ul. Piekarska 5-7

 • Zwiedzanie pracowni rzeźby

Przydatne linki:

Wydział Sztuki

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
2
 • Praca socjalna

W programie:

godz. 9.00–14.00

miejsce: ul. Podchorążych 2, aula – stoisko wystawiennicze

 • Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Pracy Socjalnej
 • Konkurs „Pomoc dla osób zmarginalizowanych i wykluczonych”
 • Projekcje krótkich filmów pt. „Dlaczego warto studiować pracę socjalną”

godz. 11.30–12.15

miejsce: ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka

 • Wykład otwarty „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych” – dr Magdalena Lubińska-Bogacka

Przydatne linki:

Instytut Pracy Socjalnej

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
4
 • Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

W programie:

godz. 9.00–14.00

miejsce: ul. Podchorążych 2, aula – stoisko wystawiennicze

 • Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
 • Szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie (BLS, AED)
 • Pokaz zasad prawidłowego bandażowania
 • Quiz z podstaw wiedzy o geografii i historii bezpieczeństwa III RP i świata

Przydatne linki:

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
3
 • Filologia polska
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia

W programie:

godz. 9.00–14.00

miejsce: ul. Podchorążych 2, aula – stoisko wystawiennicze

 • Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej

Przydatne linki:

Instytut Filologii Polskiej

Studium Dziennikarskie

Studium Nauki Języka Polskiego

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
5
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia społeczna
 • Politologia
 • Prawo
 • Stosunki międzynarodowe

W programie:

godz. 9.00–14.00

miejsce: ul. Podchorążych 2, aula – stoisko wystawiennicze

 • Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Politologii

Przydatne linki:

Instytut Politologii

Układ stoisk