Konferencje

Szanowni Państwo!

Katedra Mediów i Badań Kulturowych
oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Fundacja Autonomia
oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

mają zaszczyt zaprosić
na ogólnopolską konferencję naukową

Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu,

która odbędzie się w dniach

6-7 listopada 2014 r.,

w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie.

Zaproszenie
Karta zgłoszenia

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej, pt.

Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych,

w której udział wezmą m.in. wybitni naukowcy inspirujący środowiska terapeutyczne w Polsce i poza jej granicami: światowej sławy psychiatra i neurobiolog, autor książek: Jak uczy się mózg? oraz Cyfrowa demencja:

prof. dr. med. dr. phil. Manfred Spitzer

oraz twórczyni Metody Krakowskiej, autorka wielu publikacji m.in. Metody wywoływania głosek, Nauka czytania krok po kroku, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Wczesna interwencja terapeutyczna:

prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska.

Spotkanie odbędzie się w dn. 9 maja 2014 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 kwietnia 2014 r. Pozostałe szczegóły znajdą Państwo w załączniku; wszelkie pytania prosimy kierować na adres katedralogopediiup@gmail.com.

Zaproszenie
Program
Karta zgłoszenia

ZAPROSZENIE

Katedra Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

EPISTOLOGRAFIA W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ
(do XIX wieku)

która odbędzie się w Krakowie w dniach 23-24 października 2014 roku

Podobnie jak w minionych latach miło nam będzie gościć Państwa podejmujących rozważania nad sztuką pisania listów w dawnych epokach. Z wielką radością w gronie stałych bywalców naszych jesiennych spotkań powitamy osoby nowe a zainteresowane problematyką epistolarną. Chcielibyśmy również, wzorem lat ubiegłych, by ukoronowaniem naszego krakowskiego spotkania była sprawnie przygotowana i rychło opublikowana monografia wieloautorska.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniaKatedra Poetyki i Teorii Literatury
Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
KONFERENCJA NAUKOWA
"NOWE POETYKI MIEJSKIE"
28-29 listopada 2013 r.

Program konferencji

Cele i założenia konferencji PRawdziwy PR

Konferencja PRawdziwy PR ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu Public Relations i etycznych postaw w tej dziedzinie. Polega na organizowaniu na terenie całego kraju otwartych, bezpłatnych wykładów poświęconych tematyce PR. Do udziału w projekcie zapraszane są uczelnie wyższe, które następnie goszczą ekspertów PSPR wygłaszających prelekcje pod przewodnim tematem: Co to jest PR i na czym polega praca w branży. Każdy, kto chce dowiedzieć się czym jest PRawdziwy PR może wziąć udział w wybranym wykładzie. Lista terminów, miejsc i tematów znajduje się poniżej.

.

W ostatnim czasie obserwujemy liczne nadużycia związane z błędnym pojmowaniem i interpretowaniem terminu Public Relations. Wiele osób nie wie na czym właściwie polega praca PR-owców, a ponieważ nie znajduje odpowiedzi na to pytanie zaczyna wierzyć w funkcjonujące mity na temat branży. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną – wyjaśnia Krystian Dudek, Członek Rady Nadzorczej PSPR, Członek Rady Etyki PR, pomysłodawca i koordynator akcji – Bardzo nas cieszy przychylność wszystkich, do których zgłaszamy się w tej sprawie. Uczelnie zapraszają nas na wykłady udostępniając swoje aule, media branżowe zaoferowały wsparcie promocyjne, a eksperci deklarują swoje zaangażowanie merytoryczne.

http://www.polskipr.pl/
Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Nowe poetyki miejskie (literatura, kultura, język)" (28-29 listopada 2013).

Zaproszenie
Formularz zgłoszenia

Sekcja Edytorska Naukowego Koła Polonistów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "TYPOgraficznePRZESTRZENIE TEKSTU" (23-24 maja 2013).

Konferencja ma w założeniu przyjąć charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w niej zapraszamy studentów i doktorantów reprezentujących różne nauki: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historię sztuki czy antropologię, a także praktyków: grafików, typografów. Planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych w formie książki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
typograficzneprzestrzenie.wordpress.com

XVI JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA
DYDAKTYWKÓW
LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO


MIEJSCA WSPÓLNE I ODMIENNE
Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN?

Zaproszenie
Informacje organizacyjne
Karta zgłoszenia

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

zaprasza na konferencję naukową

Dialog z tradycją II

(język – kultura – media)

która odbędzie się w dniach 21 – 22 października 2013 r.
Patronem konferencji jest Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej


Karta zgłoszenia
Informacje organizacyjne
Zaproszenie


Program Ogólnopolskiej Konferencji Dialektologicznej
,,Język w środowisku wiejskim". W 110 rocznicę urodzin
Profesora Eugeniusza Pawłowskiego

Kraków, 6-7 grudnia 2012 r.

Program konferencji


Zapraszamy na konferencję:
Współczesna psychologia mediów.
Nowe perspektywy badawcze,
która odbędzie się w dniach 15-16 listopada w Krakowie

Program

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
serdecznie zaprasza na:
Ogólnopolską Konferencję Dialektologiczną
„Język w środowisku wiejskim". W 110. rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego,
która odbędzie się
w Krakowie, 6-7 grudnia 2012 roku

Zaproszenie
Karta zgłoszenia


Emil Zegadłowicz
pisarz i mecenas sztuki

Na konferencję naukową zapraszają
Fundacja „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Gorzeń Górny 17–18 kwietnia 2012
Młyn Jacka Hotel & Spa**** Jaroszowice 234, Wadowice

Program

Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zapraszają do udziału w konferencji naukowej:
Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej
Kraków 5-6 grudnia 2012 r.

Informacje
Karta zgłoszenia

Pracownia Edukacji Regionalnej
Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
oraz
Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

serdecznie zapraszają od udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat:
Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu z cyklu: Region – Edukacja - Kultura Bukowno, 14–15 czerwca 2012 roku

Zaproszenie
Karta zgłoszenia

Katedra Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej oraz Katedra Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić do udziału w II ogólnopolskiej konferencji naukowej
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej,
która odbędzie się w dniach 15 i 16 listopada 2012 roku w Krakowie

Program konferencji
Informacje Karta zgłoszenia

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Słuchacze I roku Studium Doktoranckiego Wydziału Filologicznego UP w Krakowie
serdecznie zaprasza do udziału
w interdyscyplinarnej konferencji naukowej
pt. PrzeTRWAnie przeMIJAnie
która odbędzie się 8 czerwca 2012 r.
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

O konferencji
Karta zgłoszenia

Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Krakowie

zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

nt. „Kraków w tekstach literackich i przekazach medialnych”,

która odbędzie się w dniach: 26-27.09. 2012 w Krakowie.

Karta zgłoszenia
Opis konferencji

Pracownia Edukacji Regionalnej
Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

oraz
Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

serdecznie zapraszają od udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat:

Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu


z cyklu: Region – Edukacja - Kultura
Bukowno, 14–15 czerwca 2012 rokuPracownia Edukacji Medialnej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

W kręgu adaptacji,

która odbędzie się w dniach 16 – 17.11 br w Krakowie.

Zaproszenie
Karta zgłoszenia

Zapraszamy serdecznie!
Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
GORSZEnie
w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce polonistycznej, kulturze, literaturze i mediach,
która odbędzie się 27-28 października 2011 r. w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowaKatedra Teorii Literatury i Poetyki


zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Kamień w języku, literaturze i kulturze,

która odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym
8-9 grudnia 2011

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca.

Informacje
Formularz zgłoszeniowy

---------------------------------------------------------------------------------------------


serdecznie zapraszają od udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat:

Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu


z cyklu: Region – Edukacja - Kultura
Bukowno, 14–15 czerwca 2012 rokuPracownia Edukacji Medialnej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

W kręgu adaptacji,

która odbędzie się w dniach 16 – 17.11 br w Krakowie.

Zaproszenie
Karta zgłoszenia

Zapraszamy serdecznie!
Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
GORSZEnie
w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce polonistycznej, kulturze, literaturze i mediach,
która odbędzie się 27-28 października 2011 r. w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowaKatedra Teorii Literatury i Poetyki


zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Kamień w języku, literaturze i kulturze,

która odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym
8-9 grudnia 2011

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca.

Informacje
Formularz zgłoszeniowy

---------------------------------------------------------------------------------------------

Created by fine.pl