Aktualności i ogłoszenia

Znajdź


Znajdź nas na Facebooku!
link


Radio Spektrum Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie linkDokumenty - Krajowe Ramy Kwalifikacyjne:
kierunkowe efekty kształcenia - filologia polska - studia I stopnia
kierunkowe efekty kształcenia - filologia polska - studia II stopnia
karta kursu

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2013/2014
pobierz


UWAGA!!!
wpisy od mgr J. Ślęzaka będzie można uzyskać 17.06 (wtorek) o godz. 10.00 w s. 556.

UWAGA!!!
Mgr Jakub Knap dyżuruje w sesji letniej w następujących terminach:
12 czerwca: 10.00-11.30 (p.561)
19 czerwca: 10.00-11.30 (p.561)
26 czerwca: 10.00-11.30 (p.561)

UWAGA!!!
dyżury dr A. Waleckiej-Rynduch w sesji letniej:
16.06 - 12.00-14.00
23.06 - 12.00-13.00
26.06 - 12.00-13.00
i dodatkowo
30.06 - 14.00-15.00
01.07 - 14.00-15.00

UWAGA!!!
w dniu 10.06 (wtorek) prof. J. Waligóra dyżuruje w godz. 14.45-15.45.

UWAGA!!!
III rok
Lista na egzamin - nauczanie języka polskiego w gimnazjum 2

UWAGA!!!
Dyżury doktor Patrycji Włodek w sesji letniej:
16 czerwca, 23 czerwca (poniedziałki) - 9.00-10.30 (pokój 358)
22 czerwca (niedziela) - 9.30-11.00 (pokój 358).

UWAGA!!!
dr E. Horyń przenosi seminarium licencjackie z 9.06 na 12.06, godz. 15.30, s. 567.

UWAGA!!!
Terminy dyżurów dr M. Stoch w letniej sesji egzaminacyjnej:
12 czerwca, 13:00-14:30, zaliczenie z kultury popularnej, s. 567
17 czerwca, 9:00-11:00
18 czerwca, 9:30-11:00, poprawa z poetyki reklamy, s. 546
18 czerwca, 11:00-13:00
24 czerwca, 16:00-18:00 (dla osób pracujących).
(pok. 358)

UWAGA!!!
Zmiana terminu dyżurów dr Renaty Dźwigoł
od 12 czerwca do końca sesji egzaminacyjnej (tj. do końca czerwca):
czwartek 11.00-13.00.

UWAGA!!!
Ze względu na pobyt w szpitalu i konieczność kilkudniowej rehabilitacji dr Paweł Binek odwołuje zajęcia 10. czerwca 2014. Termin zaliczeń zostanie ustalony w najbliższych dniach ze starostami grup.

UWAGA!!!
kulturoznawstwo
mgr N. Janczak-Nadczuk będzie wpisywać zaliczenia w dniu 17.06.br. od godz. 9.00 w s. 545.

UWAGA!!!
III rok, NL1, NL2
Dodatkowy dyżur mgr D. Bełtkiewicz odbędzie sie 18.06.br., godz. 9.30-11.00, w s. 567.

UWAGA!!! Irok 2 st.
Egzamin pisemny z teorii literatury (I termin) odbędzie się 16.06 (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali 542.
dr Katarzyna Wądolny-TatarZ powodu wyjazdu służbowego, odwołuję dyżur 13.06 (piątek).
W sesji egzaminacyjnej dyżuruję:
17.06 - egzamin z podstaw teorii literatury, kierunek: kulturoznawstwo, godz. 11.30-13.30, s. 544.
24.06 - 9.30-11.00, pok. 561
27.06 - 9.00-10.00, pok. 561
dr Magdalena Roszczynialska


UWAGA!!!
dre Danuta Łazarska w dn 5.06 dyżuruje wyjątkowo w godz. 12.00-13.00 oraz 14.30-15.30


UWAGA!!!
W związku z zastępstwem za prof. Ogonowską, dr M. Stoch odwołuje dyżur dnia 5 czerwca. Z wybranymi grupami spotykamy się w MOCAKu o 11:00 i 12:30.

UWAGA!!!
dr M. Ryszka-Kurczab wyjątkowo przenosi swój dyżur z najbliższej środy (4.06) na czwartek (5.06) 10.00-11.00, pok. 352.

UWAGA!!!
dr M. Ryszka-Kurczab jest obecna na uczelni tylko do 20.06. Po tym terminie wszelkie zaliczenia i wpisy można będzie uzyskać dopiero we wrześniu.


UWAGA!!!
mgr G. Wójcik dyżuruje w piątek 6.06 o godz. 15.35-16.35 w pok. 543.

UWAGA!!!
Z powodu zagranicznego wyjazdu służbowego prof. P. Borek, dr M. Olma, dr E. Horyń i dr M. Błasiak-Tytuła w dniach 2-6 VI odwołują wszystkie swoje zajęcia oraz dyżury.

UWAGA!!!
Studenci 3 roku filologii polskiej (st. stacjonarne), którzy mają wpis warunkowy z gramatyki historycznej języka polskiego oraz są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu u dra M. Olmy.

W związku z obowiązkami, które z pewnością pochłoną wiele mojego czasu w sesji egzaminacyjnej, informuję, że do egzaminu przystąpić można już 14 VI (sobota) od ok. godz. 11 00. Nie potrafię na chwilę obecną ustalić w jakim późniejszym terminie znajdę dogodny czas na odpytanie wszystkich wymagających tego osób. Proszę liczyć się z tym, że kolejne wolne terminy mogą pojawić się dopiero na przełomie czerwca i lipca.


UWAGA!!!
W terminie 2-6.06.br Biblioteka czynna w godz.:
wtorek, czwartek, godz. 10.00-15.00
poniedziałek, sroda, patek, godz. 14.00-18.00.

UWAGA!!!
dyżury prof. E. Rudnickiej-Firy:
5 VI (czwartek), godz. 11.00-12.30,
12 VI (czwartek), godz. 11.00-12.30,
23 VI (poniedziałek), godz. 10.30-12.00.

UWAGA!!!
W dniu 6.06 br (piątek) konsultacje i wpisy do indeksów dla licencjatów i magistrantów z prof. Agnieszką Ogonowską odbędą się od godz.18.30 w sali 543.

UWAGA!!!
II rok
30.05 (piątek) wykład z prof. E. Stachurskim odbędzie się wyjątkowo w s. 344.


UWAGA!!!
II rok 2 st.
Wykład prof. M. Grigorowej obędzie się 30.05, godz. 12.45-16.30, s. 444.

UWAGA!!!!
Z powodu wyjazdu naukowego w dniu 28.06 odwołuje się dyżur prof. Agnieszki Ogonowskiej. Zajęcia w tym dniu odbywają się w trybie normalnym.

UWAGA!!!
dr hab. E. Młynarczyk odwołuje zajęcia i dyżur w dn. 27.05 (wtorek).

Egzamin ze studentami studiów niestacjonarnych odbędzie się wg planu o godz. 17.00, s. 467.


UWAGA!!!
W dn. 26.05-30.05.2014 Biblioteka czynna wg harmonogramu:
pon., wt., czw. w godz. 10.00-15.00
śr., pt. w godz. 14.00-18.00
24.05 oraz 31.05 Biblioteka nieczynna.


UWAGA!!!!
dr P. Sporek odwołuje zajęcia w środę 28.05. z powodu wyjazdu na konferencję.

UWAGA!!!
II rok
Ostatni wykład z prof. E. Stachurskim - Gramatyka historyczna z elementami języka staro-cerkiewno-słowiańskiego odbędzie się 13.06.br. (zamiast wykładu, który został odwołany w dn. 15.05).

UWAGA!!!
wpisy od mgr N. Zborowskiej będzie można uzyskać 29.05 (czwartek) w godz. 12.30-13.30 w s. 464.

UWAGA!!!
22.05 (czwartek) dr D. Łazarska będzie dyżurować w godz. 14.30-15.30.

UWAGA!!!
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I rok 1 st. Pisemny egzamin "Podstawy komunikacji społecznej" odbędzie się w środę 18 czerwca o 14.00 w sali 545.


UWAGA!!!
dr M. Stoch przenosi dyżur z dn. 20.05.br. na 21.05.br. w godz. 14.00-15.00.


UWAGA!!! III rok, grupy L
Wszystkie prezentacje z dydaktyki postępowania logopedycznego prosze przygotować na 27.05.2014.
dr H. Pawłowska-Jaroń


UWAGA!!!!
dr Z. Orłowska-Popek odwołuje swoje dyżury i ćwiczenia w dn. 20-23.05 br. Wykład odbędzie się normalnie i zostanie przeprowadzony przez dr H. Pawłowską-Jaroń.


UWAGA!!
dr A. Gurbiel dyżuruje w poniedziałki w godz. 15.30-17.30.

UWAGA!!!
pismo Prorektora ds. Studenckich dotyczące terminów składania podań o akademiki na rok akademicki 2014/2015.
pobierz

UWAGA!!!
prof. E. Rudnicka-Fira dyżuruje w piątki w godz. 9.30-11.00.


UWAGA!!!
W związku z chorobą pracownika w dn. 19.05-23.05.2014 Biblioteka czynna wg harmonogramu:
pon., wt., czw. w godz. 10.00-15.00
śr., pt. 14.00-18.00
W sobotę 17.05 i 24.05 Biblioteka będzie nieczynna.


UWAGA!!!
Dyżur dr M. Karamańskiej w dn. 16.05 odbędzie się wyjątkowo o godz. 11.00.

UWAGA!!!
I rok 2 st. kulturoznawstwo
Zajęcia z Wprowadzenia do ekonomiki mediów zostały przeniesione z 19.05 (poniedziałek) na 21.05 (środa), godz. 11.00, s. 539.

UWAGA!!!
dr B. Żmigrodzka odwołuje zajęcia w dniu 14.05.14 r. z powodu choroby.

UWAGA!!!
mgr H. Rybkowska odwołuje zajęcia w dniach 14-15.05.br. z powodu choroby.

UWAGA!!!
I rok II st. kulturoznawstwo
dr M. Ryszka-Kurczab odwołuje zajęcia z Retoryki... w dniu 14.05. Ostatnie zajęcia odbędą się 21.05.br.


UWAGA!!! Nowy termin
Zapraszamy na kolejne spotkanie Sekcji Filmowej SKNP:
Cena sukcesu, czyli co zrobisz, by zwyciężyć? "Czyż nie dobija się koni?",
reż. Sydney Pollack, USA, 1969 wyst. Jane Fonda, Michael Sarrazin, Bruce Dern
29 maja 2014 r. (czwartek) 19.30, Klub Studencki "Bakałarz"

UWAGA!!!
II rok I st. Kulturoznawstwo
W dniu 13.05 zajęcia z Gatunków i motywów literatury popularnej zostają odwołane.

UWAGA Grupy odbywające zajęcia z dydaktyki postepowania logop. z dr H.Pawłowską-Jaroń
W dniach 20 i 27 maja proszone są o przygotowanie pozycji:
Z. Kurkowski i wsp.,Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce
link: http://www.kamyczek.org/CAPD.pdf
L. Mikołajewska, Neuropatia słuchowa- diagnostyka i możliwości leczenia, Otolaryngologia, tom 3. nr 4. grudzień 2004


UWAGA!!!
FILOLOGIA POLSKA I ROK I ST. GR. B, C, E, F
Dodatkowy dyżur dla osób zobowiązanych odrobić nieobecności z Poetyki (mgr J. Knap) odbędzie się w czwartek (15.05) w godz. 18.30-20 (sala 539).

UWAGA!!!
FILOLOGIA POLSKA I ROK I ST. GR. E i F
Odrabianie zajęć z Poetyki z mgr. J. Knapem:
Grupa F: 15.05 (czwartek) 17.00-18.30 (sala 544)
Grupa E: 15.05 (czwartek) 11.00-12.30 (sala 544).


UWAGA!!!
dr A. Franaszek odwołuje zajęcia w dniach 13 i 14.05.br.

UWAGA!!!
mgr N. Zborowska dyżuruje 8.05, godz. 9.30-11.00, s. 544.

UWAGA!!! Zarządzeine dot. dni wolnych
Pobierz plik

UWAGA!!!
z powodu choroby prof. M. Michalik odwołuje wszystkie zajęcia dydaktyczne i konsultacje do 21.05.br. włącznie.
W sprawach pilnych możliwy kontakt mailowy.UWAGA!!!
Student Michał Wachuła proszony jest o kontakt z pok. 551.

UWAGA!!!
Uwaga!!! I rok 1 stopnia Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, III rok 1 st., filologia polska
Pisemny egzamin w terminie zerowym "Podstawy komunikacji społecznej" dla I roku kulturoznawstwa odbędzie się w czwartek 15 maja 2014 r. o 9.30 w sali 444. W związku z powyższym zajęcia z dr. R. Stachurą-Lupą dla III roku filologii polskiej odbędą się wyjątkowo w sali 539.

UWAGA!!!
I rok 2 st.
Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Dramat polski po 1939 roku odbędzie się 13.06 (piątek) o godz. 9.00, s. 444.

UWAGA!!!
w dniu 8.05 (czwartek) dr D. Łazarska dyżuruje w godz. 14.30-15.30.

UWAGA!!!
I rok filologia polska, gr F.
Dodatkowe zajęcia z Gramatyki... odbędą się 19.05 o godz. 15.30 w s. 541.

UWAGA!!!
II rok, gr K

Przedstawiciel grupy K proszony jest o pilny kontakt z pok. 551 w sprawie zajęć z przedmiotu Media a literatura.

UWAGA!!! I rok 2 st., gr K
odrabianie zajęć z Teorii literatury z dr K. Wądolny-Tatar zostało przewidziane na dn. 13.05 oraz 20.05 br., sala 420.

UWAGA!!!
W dniach 1-4 V br. Biblioteka IFP będzie nieczynna.

II ROK FILOLOGII POLSKIEJ EDYTORSTWO, GRUPY: E1 i E2
Ostatnie zajęcia i zaliczenie z prawnych i etycznych aspektów działalności wydawniczej odbędą się (dla obu grup) 6 maja br. o g. 12.30-14.00, s. 539. Listę zagadnień pomocniczych otrzymają Państwo na adres mailowy.
dr Renata Stachura-Lupa

UWAGA!!!
I rok II stopnia FP specjalność nauczycielska

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową zajęcia z Edukacji szkolnej wobec kultury regionu dr hab. Marek Pieniążek przenosi z 8 na 22 maja, g. 8.00 (obowiązuje projekt kształcenia regionalnego do zaliczenia).

UWAGA!!!
dr H. Pawłowska-Jaroń odwołuje zajęcia w dniach 29-30.04.br.

UWAGA!!!
III rok
dr P. Wiroński przypomina, iż od 5.05 zajęcia z Komunikacji interpersonalnej 2 rozpoczynają grupy:
K1.2 od godz. 8.00,
K2.2 od godz. 9.30 oraz, wyjatkowo, od godz. 11.00.

UWAGA!!!
dr J. Pluta odwołuje swoje zajęcia w dn. 29.04 br.

UWAGA!!!
prof. M. Ostasz odwołuje zajęcia w dniu 29.04 (wtorek). Zajęcia te odbędą się 6.05.br.

UWAGA!!!
dr Z. Orłowska odwołuje zajęcia w dniu 29.04.br.

UWAGA!!!
W dniu 28.04.br. mgr J. Knap odwołuje dyżur w godz. 13.00-14.00. Zajęcia oraz dyżur w godz. 18.30-19.30 odbędą się bez zmian.

UWAGA!!!
dyżur dr E. Zmudy zostaje wyjątkowo przeniesiony z 28.04 na 29.04 (wtorek), godz. 12.30-13.30. W dn. 28.04 dr Zmuda odwołuje również wszystkie swoje zajęcia. Termin odrobienia zostanie ustalony podczas kolejnego spotkania.

UWAGA!!!
dr A. Rychlik odwołuje zajęcia w dniu 25.04 (piątek).

UWAGA!!!
dr B. Żmigrodzka odwołuje zajęcia w dniu 30.04 (sroda), kolejne zajęcia odbędą się 7.05.14 r.

UWAGA!!!
W dn. 28-30.04 Biblioteka IFP będzie czynna w godz. 10.00-15.00

Zapraszamy na spotkanie-wykład z Alicją Palecką w ramach cyklu Socjologia literatury
plakat

UWAGA!!!
prof. E. Rudnicka-Fira odwołuje swój wykład w dn. 24.04 o godz. 15.30 z Językoznawstwa ogólnego. Termin odrobienia zostanie ustalony na kolejnym wykładzie, tj. 8.05.
Ponadto zostają odwołane dyżury w dn. 24.04 oraz 25.04.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie "Nie liczby widzę, a twarze... Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów" Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu prozatorskiego, ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym (nazizm, komunizm). Temat pracy może być oparty na faktach lub być fikcją literacką inspirowaną wydarzeniami historycznymi. Nagrodą w konkursie będą publikacje książkowe IPN, a laureaci zostaną zaproszeni do udziału w historycznym konwersatorium objazdowym do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Republiki Federalnej Niemiec Prace należy nadsyłać do 19 maja 2014 roku
Zasady udziału w konkursie i szczegółowe informacje na stronie www.pamiec.pl/nieliczbywidze

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach święta Konstytucji 3 maja.
Program obchodów

Szanowni Państwo,
Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Instytutu Filologii Polskiej: polonistyka.up.krakow.pl

Uniwersytet Pedagogiczny został umieszczony w rankingu 50 szkół, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. link

UWAGA!!!
dr A. Franaszek odwołuje dyżur w dn. 15.04.br.
Zajęcia odbędą się wg harmonogramu.

UWAGA!!!
I rok II st.

Seminarzyści prof. E. Rudnickiej-Firy proszeni są o pilny kontakt z panią profesor w dniu 10.04.br.

UWAGA!!!
dr A. Walecka-Rynduch odwołuje zajęcia w dniu 10.04.br. z powodu wyjazdu sluzbowego.

UWAGA!!!
I rok kulturoznawstwo
W dniu 15.04 zajęcia z Filozofii odbedą się w następujących godzinach:
od godz. 15.30-17.00, s. 541.
oraz od godz. 17.00-18.30.
Zajęcia w dniu 29.04 zostają odwołane.

UWAGA!!!
prof. S. Koziara odwołuje dyżur w dniu 8.04.br.

UWAGA!!! III rok, E, K
dr M. Błasiak-Tytuła odwołuje zajęcia z Kultury języka w dniu 9.04.br.
Wszyscy studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach za tydzień.

UWAGA!!!
I rok II st.
W dniu 10.04 wykład prof. E. Łubieniewskiej odbędzie sie wyjatkowo w s. 550.

UWAGA!!!
I rok filologia polska - wybór specjalności
komunikat dla kandydatów na logopedię.

UWAGA!!!
mgr K. Knap odwołuje zajęcia w dniach 7 i 8.04 z powodu choroby.

UWAGA!!!
III rok
seminarium dr E. Horyń zostało przesunięte z 7.04 na 10.04, godz. 18.30, s. 545.

UWAGA!!!
dr hab. M. Pieniążek odwołuje zajęcia w dniu 10 kwietnia z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

UWAGA!!!
W dniach 7-9 kwietnia oraz 15-16 kwietnia zajęcia i dyżury dr Patrycji Włodek zostają odwołane z powodu wyjazdów konferencyjnych. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

UWAGA!!!
II rok 2 st.
W dniu 11.04 wykład prof. M. Grigorowej został odwołany. Zajęcia zostały przeniesione na 30.05, godz. 12.45-16.30.

UWAGA!!!
II rok 2 st.

Zmiana terminów wykładu prof. M. Skaba:
10.04 - godz. 12.30-15.30,
11.04, godz. 8.00-9.30, s. 344.
22.05 - bez zmian.

UWAGA!!!
Studenckie Koło Naukowe
Sekcja Językoznawcza
zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się 10.04.2014 r o godz. 17.00 w sali 450.

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
I Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej, pt.
Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych
Szczegółowe informacje znajdują sie w zakładce Konferencje.

Zapraszamy na seminarium otwarte z Ryszardem Krynickim pt. Paul Celan: poezja i przekład
pobierz plakat

UWAGA!!!
W dn. 27.03, 3.04 i 10.04 dr D. Łazarska dyzuruje wyjątkowo w godz. 14.30-15.30.

UWAGA!!!
III rok
Zajęcia z dr. I. Kowalewskim odbędą się w poniższych terminach:
31.03, godz. 17.00-20.00, s. 444,
14.04, godz. 17.00-20.00, s. 444,
28.04, godz. 17.00-18.30.
W dniu 24.03 zajęcia zostają odwołane.

UWAGA!!!
I rok I st. kulturoznawstw
o
Wykład z mgr N. Janczak-Nadczuk odbedzie sie w nastepujacych terminach:
27.03, 3.04, 10.04 o godz. 8.00-9.30 oraz 9.04 o godz. 14.00-15.30, s. 450.


UWAGA!!!
Od 24 marca dyżur doktor Patrycji Włodek będzie się odbywał w poniedziałki i we środy, od 8.30 do 9.30.

UWAGA!!!
Studenci II roku filologii polskiej zobowiązani są do uczęszczania na przedmioty fakultatywne wg listy zamieszczonej pod harmonogramem.


UWAGA!!!
Zajęcia ze Sztuki pisania z doktorem J. Waligórą

W związku z utrudnieniami organizacyjnymi związanymi z liczebnością studentów w poszczególnych grupach, przypominam, że obowiązuje podział na grupy zgodny z listą zamieszczoną na stronie Instytutu pod harmonogramem.

UWAGA!!!
II rok kult.
Zajęcia z dr P. Cembrzyńską z 21.03 zostały przeniesione na 11.04, godz. 11.00-12.30.


UWAGA!!!
Terminy wykładów ogólnouczelnianych w Instytucie Geografii - aktualizacja!
pobierz

UWAGA!!!
Terminy wykladów ogólnouczelnianych w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.
pobierz


UWAGA!!!
I rok 2 st.
Wykład prof. E. Łubieniewskiej zamiast 3.04 odbędzie się 10.04.
Wykład prof. E. Rudnickiej-Firy zamiast 10.04 odbędzie się 3.04.

UWAGA!!!
Terminy wykładów ogólnouczelnianych Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej.
terminarz

Zapraszamy na spotkanie z Ziemowitem Szczerkiem, laureatem "Paszportu Polityki" 2013
zobacz plakatUWAGA!!!
II rok, kulturoznawstwo
Ćwiczenia z Podstawy estetyki zostały zaplanowane w piątki od godz. 9.30.* * *

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie Ha!art
Informacja

* * *

UWAGA!!!
Informacja dot. wykładów ogólnouczelnianych
pobierz plik


Serdecznie zapraszamy naszych studentów i doktorantów do współpracy z kwartalnikiem "Ha!art". Czasopismo specjalizuje się w publikowaniu najnowszej literatury pięknej (zarówno poezji, jak i prozy). Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.ha.art.pl


UWAGA!!!
Zaświadczenia dla studentów, którzy pomagali przy organizowaniu gry miejskiej przy okazji konferencji Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego są do odebrania w pokoju 551.


Informacja dotycząca terminów składania wniosków o stypendia socjalne na rok akad. 2013/2014
pobierz


UWAGA!!!
I rok I st., kulturoznawstwo

Wykaz lektur na zajęcia Finansowanie kultury z funduszy unijnych
pobierz


Zagadnienia do egzaminu wstęp do językoznawstwa
pobierz plik


Sekcja edytorska Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego
zaprasza do zapoznania się z profilem Naukowego Koła Edytorskiego na Facebooku oraz blogiem.


Organizacja roku akademickiego 2013/2014 pobierz plik
Organizacja roku akademickiego 2012/2013 pobierz plik

HARMONOGRAM ZJAZDÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH I PODYPLOMOWYCH 2013/2014
pobierz plik

Zarządzenie Rektora dotyczące systemu antyplagiatowego i związanych z nim procedur rejestracji prac dyplomowych pobierz plik

UWAGA!!! Składając płytę CD/DVD z pracą do kontroli, należy obowiązkowo załączyć podpisany druk zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej. Bez ww. druku prace nie będą przymowane do sprawdzenia, co uniemożliwia przystąpienie do obrony!
Zaleca się nieużywanie nietypowych/rzadkich znaków wypunktowania. Używanie np. strzałek lub rombów (zamiast np. pauz lub kropek) może opóźnić procedurę sprawdzania pracy.


Oświadczenia do pracy dyplomowej 1, 2
Druk zgody na poddanie pracy dyplomowej procedurom antyplagiatowym pobierz plikZarzadzenie Rektora w sprawie archiwizacji prac dyplomowych pobierz
Uwaga!!!
Proszę pamiętać, iż od 2009 roku uczelnia nosi nazwę Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a od 2012 roku nowa nazwa wydziału to Wydział Filologiczny.
Created by fine.pl