Aktualności i ogłoszenia

Znajdź


Znajdź nas na Facebooku!
link


Radio Spektrum Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie linkDokumenty - Krajowe Ramy Kwalifikacyjne:
kierunkowe efekty kształcenia - filologia polska - studia I stopnia
kierunkowe efekty kształcenia - filologia polska - studia II stopnia
karta kursu

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2013/2014
pobierzInstytut Pamięci Narodowej zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie "Nie liczby widzę, a twarze... Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów" Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu prozatorskiego, ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym (nazizm, komunizm). Temat pracy może być oparty na faktach lub być fikcją literacką inspirowaną wydarzeniami historycznymi. Nagrodą w konkursie będą publikacje książkowe IPN, a laureaci zostaną zaproszeni do udziału w historycznym konwersatorium objazdowym do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Republiki Federalnej Niemiec Prace należy nadsyłać do 19 maja 2014 roku
Zasady udziału w konkursie i szczegółowe informacje na stronie www.pamiec.pl/nieliczbywidze

UWAGA!!!
W związku z zarządzeniem Rektora UP, dot. organizacji roku akademickiego, święto Uczelni zostaje przesunięte z 9 maja na 12 maja br. 9 maja jest więc na powrót dniem zajęć dydaktycznych, decyzje o ewentualnych godzinach rektorskich w tym dniu (w związku z Juwenaliami UP, przypadającymi w dniach 7-9 maja) zostaną podane do wiadomości niezwłocznie po uzyskaniu wiążących informacji na ten temat.


UWAGA!!!
Za zgodą Dyrektora IFP w dn. 17.04-22.04 br Biblioteka IFP będzie zamknięta. W dniach 23-25.04 Biblioteka będzie czynna w godz. 10.00-15.00.


Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach święta Konstytucji 3 maja.
Program obchodówSzanowni Państwo,
Już wkrótce zapraszamy na nową stronę Instytutu Filologii Polskiej: polonistyka.up.krakow.pl


Uniwersytet Pedagogiczny został umieszczony w rankingu 50 szkół, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. link

UWAGA!!!
dr A. Franaszek odwołuje dyżur w dn. 15.04.br.
Zajęcia odbędą się wg harmonogramu.

UWAGA!!!
I rok II st.

Seminarzyści prof. E. Rudnickiej-Firy proszeni są o pilny kontakt z panią profesor w dniu 10.04.br.

UWAGA!!!
dr A. Walecka-Rynduch odwołuje zajęcia w dniu 10.04.br. z powodu wyjazdu sluzbowego.

UWAGA!!!
I rok kulturoznawstwo
W dniu 15.04 zajęcia z Filozofii odbedą się w następujących godzinach:
od godz. 15.30-17.00, s. 541.
oraz od godz. 17.00-18.30.
Zajęcia w dniu 29.04 zostają odwołane.


UWAGA!!!
prof. S. Koziara odwołuje dyżur w dniu 8.04.br.

UWAGA!!! III rok, E, K
dr M. Błasiak-Tytuła odwołuje zajęcia z Kultury języka w dniu 9.04.br.
Wszyscy studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach za tydzień.

UWAGA!!!
I rok II st.
W dniu 10.04 wykład prof. E. Łubieniewskiej odbędzie sie wyjatkowo w s. 550.

UWAGA!!!
I rok filologia polska - wybór specjalności
komunikat dla kandydatów na logopedię.

UWAGA!!!
mgr K. Knap odwołuje zajęcia w dniach 7 i 8.04 z powodu choroby.

UWAGA!!!
III rok
seminarium dr E. Horyń zostało przesunięte z 7.04 na 10.04, godz. 18.30, s. 545.

UWAGA!!!
dr hab. M. Pieniążek odwołuje zajęcia w dniu 10 kwietnia z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

UWAGA!!!
W dniach 7-9 kwietnia oraz 15-16 kwietnia zajęcia i dyżury dr Patrycji Włodek zostają odwołane z powodu wyjazdów konferencyjnych. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


UWAGA!!!
II rok 2 st.
W dniu 11.04 wykład prof. M. Grigorowej został odwołany. Zajęcia zostały przeniesione na 30.05, godz. 12.45-16.30.

UWAGA!!!
II rok 2 st.

Zmiana terminów wykładu prof. M. Skaba:
10.04 - godz. 12.30-15.30,
11.04, godz. 8.00-9.30, s. 344.
22.05 - bez zmian.UWAGA!!!
Studenckie Koło Naukowe
Sekcja Językoznawcza
zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się 10.04.2014 r o godz. 17.00 w sali 450.Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
I Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej, pt.
Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych
Szczegółowe informacje znajdują sie w zakładce Konferencje.

Zapraszamy na seminarium otwarte z Ryszardem Krynickim pt. Paul Celan: poezja i przekład
pobierz plakat

UWAGA!!!
W dn. 27.03, 3.04 i 10.04 dr D. Łazarska dyzuruje wyjątkowo w godz. 14.30-15.30.


UWAGA!!!
III rok
Zajęcia z dr. I. Kowalewskim odbędą się w poniższych terminach:
31.03, godz. 17.00-20.00, s. 444,
14.04, godz. 17.00-20.00, s. 444,
28.04, godz. 17.00-18.30.
W dniu 24.03 zajęcia zostają odwołane.

UWAGA!!!
I rok I st. kulturoznawstw
o
Wykład z mgr N. Janczak-Nadczuk odbedzie sie w nastepujacych terminach:
27.03, 3.04, 10.04 o godz. 8.00-9.30 oraz 9.04 o godz. 14.00-15.30, s. 450.


UWAGA!!! I rok 1 st. kulturoznawstwo

Wykład z podstaw etyki rozpoczyna się 24 kwietnia br., s. 444.


UWAGA!!!
Od 24 marca dyżur doktor Patrycji Włodek będzie się odbywał w poniedziałki i we środy, od 8.30 do 9.30.


UWAGA!!!
Studenci II roku filologii polskiej zobowiązani są do uczęszczania na przedmioty fakultatywne wg listy zamieszczonej pod harmonogramem.


UWAGA!!!
Zajęcia ze Sztuki pisania z doktorem J. Waligórą

W związku z utrudnieniami organizacyjnymi związanymi z liczebnością studentów w poszczególnych grupach, przypominam, że obowiązuje podział na grupy zgodny z listą zamieszczoną na stronie Instytutu pod harmonogramem.

UWAGA!!!
II rok kult.
Zajęcia z dr P. Cembrzyńską z 21.03 zostały przeniesione na 11.04, godz. 11.00-12.30.


UWAGA!!!
Terminy wykładów ogólnouczelnianych w Instytucie Geografii - aktualizacja!
pobierz

UWAGA!!!
Terminy wykladów ogólnouczelnianych w Instytucie Pedagogiki Specjalnej.
pobierz


UWAGA!!!
I rok 2 st.
Wykład prof. E. Łubieniewskiej zamiast 3.04 odbędzie się 10.04.
Wykład prof. E. Rudnickiej-Firy zamiast 10.04 odbędzie się 3.04.

UWAGA!!!
Terminy wykładów ogólnouczelnianych Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej.
terminarz

Zapraszamy na spotkanie z Ziemowitem Szczerkiem, laureatem "Paszportu Polityki" 2013
zobacz plakatUWAGA!!!
II rok, kulturoznawstwo
Ćwiczenia z Podstawy estetyki zostały zaplanowane w piątki od godz. 9.30.* * *

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie Ha!art
Informacja

* * *

UWAGA!!!
Informacja dot. wykładów ogólnouczelnianych
pobierz plik


Serdecznie zapraszamy naszych studentów i doktorantów do współpracy z kwartalnikiem "Ha!art". Czasopismo specjalizuje się w publikowaniu najnowszej literatury pięknej (zarówno poezji, jak i prozy). Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.ha.art.pl


UWAGA!!!
Zaświadczenia dla studentów, którzy pomagali przy organizowaniu gry miejskiej przy okazji konferencji Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego są do odebrania w pokoju 551.


Informacja dotycząca terminów składania wniosków o stypendia socjalne na rok akad. 2013/2014
pobierz


UWAGA!!!
I rok I st., kulturoznawstwo

Wykaz lektur na zajęcia Finansowanie kultury z funduszy unijnych
pobierz


Zagadnienia do egzaminu wstęp do językoznawstwa
pobierz plik


Sekcja edytorska Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego
zaprasza do zapoznania się z profilem Naukowego Koła Edytorskiego na Facebooku oraz blogiem.


Organizacja roku akademickiego 2013/2014 pobierz plik
Organizacja roku akademickiego 2012/2013 pobierz plik

HARMONOGRAM ZJAZDÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH I PODYPLOMOWYCH 2013/2014
pobierz plik

Zarządzenie Rektora dotyczące systemu antyplagiatowego i związanych z nim procedur rejestracji prac dyplomowych pobierz plik

UWAGA!!! Składając płytę CD/DVD z pracą do kontroli, należy obowiązkowo załączyć podpisany druk zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej. Bez ww. druku prace nie będą przymowane do sprawdzenia, co uniemożliwia przystąpienie do obrony!

Oświadczenia do pracy dyplomowej 1, 2
Druk zgody na poddanie pracy dyplomowej procedurom antyplagiatowym pobierz plikZarzadzenie Rektora w sprawie archiwizacji prac dyplomowych pobierz
Uwaga!!!
Proszę pamiętać, iż od 2009 roku uczelnia nosi nazwę Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a od 2012 roku nowa nazwa wydziału to Wydział Filologiczny.
Created by fine.pl