Konferencje naukowe

Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”

Termin:  19–20 października 2017 r.

Miejsce obrad:  Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B, Oświęcim

Organizatorzy:  

  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
  • Goethe-Institut w Krakowie
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dokumenty:  

Międzynarodowa konferencja „Migration and Education. To understand relations between migration and education – challenges for research and practice”

Termin:  21 października 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 539

Organizatorzy:  Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Materiały:  Program (PDF 265 KB)

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poznanie i działanie w edukacji dziecka”

Termin:  23 października 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Pedagogiczny, ul. Ingradena 4, Kraków

Organizator:  Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa „Heritage and Response in Contemporary Art”

Termin:  25–26 października 2017 r.

Miejsce obrad:   Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, Sala u Samurajów

Organizatorzy:  

  • Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Muzeum Narodowe w Krakowie

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Food and Drink as Symbols: historical perspectives

Termin:  27-28 października 2017 r.

Organizator:  Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  Call for Papers (PDF 100 KB)

Strona internetowa:  foodassymbol.weebly.com

Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczpospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze”

Termin:  7–8 listopada 2017 r.

Miejsce obrad:  Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2, Kraków

Organizatorzy:  

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Materiały:  Program (PDF 215 KB)

Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy / Ex libris: mark of ownership – piece of art. Tradition, contemporaneity, perspectives

Termin:  15 listopada 2017 r.

Organizator:  Instytut Nauk o Informacji

Strona internetowa (pol./ang.):  exlibris.up.krakow.pl

Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa W kręgu dawnej polszczyzny III

Termin:  4–5 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad:  Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filologii Polskiej

Organizator:  Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dokumenty:  

Strona internetowa:  www.dawnapolszczyzna.pl

8. Międzynarodowa Konferencja „Research in Didactics of the Sciences – DidSci”

Termin:  27–29 czerwca 2018 r.

Organizator:  Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Strona internetowa:  didsci2018.up.krakow.pl