Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na pojedyncze działania naukowe MINIATURA 2, do którego wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2018 r. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Do 15 czerwca 2018 r. można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych do Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS 15, PRELUDIUM 15.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 r. Do finansowania został zakwalifikowany projekt badawczy realizowany przez pracowników naszej Uczelni.

Do 31 marca 2018 r. można składać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski o stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na realizację projektów w modułach „Uniwersalia 2.1”, „Uniwersalia 2.2” oraz „Dziedzictwo Narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Projekt badawczy przygotowany przez dr. Marcina Wocha z Instytutu Biologii UP otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Biuro Nauki uprzejmie przypomina pracownikom i doktorantom realizującym w 2017 r. indywidualne projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową – BS oraz dotacji dla „młodych naukowców” i uczestników studiów doktoranckich – BSM, że wydatki związane z tą działalnością należy rozliczyć najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017 r.

 

Z dniem 10 listopada 2017 r. Narodowe Centrum Nauki wstrzymało nabór wniosków do konkursu MINIATURA 1.

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Do 15 grudnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie Narodowego Centrum Nauki na polsko-litewskie projekty badawcze – DAINA.