Pedagogika specjalna

TREŚCI NAUCZANIA
  1. Pedagogika specjalna w perspektywie nowych humanistycznych i edukacyjnych wyzwań.
  2. Społeczno-kulturowe przemiany w postrzeganiu zjawiska niepełnosprawności, jego diagnozowania, terapii i prewencji w odniesieniu do:
  3. Organizacja procesu rewalidacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
  4. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich.
  5. Edukacja integracyjna.

LITERATURA
  1. J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, t. I i II, PWN, Warszawa 1981.
  2. W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
  3. Z. Gajdzica, J. Wyczesany, Edukacja i wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.
  4. J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.
  5. Czasopisma: Szkoła Specjalna, Integracja.
Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 6.10.2008 (ostatnia modyfikacja: 6.11.2008)