Logo UP
Strona główna Rozpocznij studia Dlaczego UP Aktualności Informacje Dla prasy Kontakt
Struktura Uczelni
Na skróty...
Galerie zdjęć i filmy o Uniwersytecie
Wirtualny Spacer po obiektach Uniwersytetu
Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego
Czesne za studia w roku akad. 2010/2011

Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2010/2011Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne


Informacja w sprawie wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne. Szczegóły

Wniosek o wystawienie faktury za studiaSTUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA


Kierunek studiówCzas trwaniaOpłata za rok nauki
I rokII rokIII rok
IV rok
administracja
3-let.
3700
3400
3400
-
bezpieczeństwo narodowe
3-let.
3700
-
-
-
biologia
3-let.
4900
4500
4200
-
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
3-let.
4000
4000
4000
-
edukacja techniczno-informatyczna
3,5-let.
3500
3500
3500
1750
filologia polska
3-let.
3500
3500
3500
-
filologia, specj. filologia angielska
3-let.
4500
4350
4200
-
filologia, specj. filologia romańska
3-let.
4800
4200
-
-
filologia, specj. filologia rosyjska
3-let.
4600
4200
-
-
filologia, specj. język niemiecki
3-let.
4500
4200
4100
-
filologia, specj. język hiszpański
3-let.
4800
4200
-
-
filologia, specj. język włoski
3-let.
4800
-
-
-
filozofia, specj. filozofia z elementami psychologii
3-let.3200
-
-
-
fizyka
3-let.3500
-
-
-
geografia
3-let.3900
3900
3900
-
grafika
3-let.5100
5100
5100
-
historia
3-let.3900
3400
3400
-
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
3-let.3300
3300
3300
-
informatyka
3-let.4000
-
-
-
informatyka, specj. nienauczycielska
3-let.-
4000
4000
-
matematyka
3-let.4600
-
-
-
matematyka, specj. matematyka z informatyką
3-let.
-
4400
-
-
ochrona środowiska
3,5-let.
5900
-
-
-
pedagogika, specj. przedszkolna i wczesnoszkolna
3-let.4000
4000
4000
-
pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
3-let.3800
3800
3800
-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa
i wiedza o społeczeństwie
3-let.3700
3700
3700
-
pedagogika, specj. edukacja zdrowotna
i profilaktyka uzależnień
3-let.3900
-
-
-
pedagogika specjalna
3-let.4000
3800
3700
-
politologia
3-let.3000
3000
3000
-
praca socjalna
3-let.3800
4000
4000
-
socjologia
3-let.3600
3500
3500
-
stosunki międzynarodowe
3-let.3200
3200
3200
-
turystyka i rekreacja
3-let.3900
3900
3900
-


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA


Kierunek studiów
Czas trwania
Opłata za rok nauki
I rokII rokIII rok
biologia
2-let.
4900
-
-
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
2-let.
4000
4000
-
edukacja techniczno-informatyczna
2-let.
1,5-let.
3500
3500
3500
1750
-
filologia polska
2-let.3200
-
-
filologia polska, specj. komunikacja medialna
2-let.3400
-
-
filologia, specj. filologia angielska
2,5-let.
4500
4200
2050
filologia, specj. filologia romańska
2-let.4800
-
-
filozofia
2-let.3200
-
-
filozofia, specj. filozofia z elementami psychologii
2,5-let.3200
-
-
fizyka
2-let.3500
-
-
geografia
2-let.3900
3900
-
grafika
2-let.5100
-
-
historia
2-let.3900
-
-
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
2-let.3200
-
-
matematyka
2-let.4600
4000
-
pedagogika, specj. przedszkolna i wczesnoszkolna
2-let.4000
4000
-
pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza2-let.3800
4000
-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa
i zarządzanie kryzysowe
2-let.3900
-
-
pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa
i wiedza o społeczeństwie
2-let.-
3900
-
pedagogika, specj. kreowanie regionalnej polityki edukacyjnej
2-let.3800
-
-
pedagogika specjalna
2-let.3900
3800
-
politologia
2-let.
2,5-let.
3000
3200
3000
3200
-
1600
stosunki międzynarodowe
2-let.3200
-
-


STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Kierunek studiów
Opłata za rok nauki
V rok
biologia
4500
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
4000
filologia polska
- specj. nauczycielska
- pozostałe specjalności

3300
3500
filologia, specj. filologia rosyjska
3600
geografia
3900
historia
3400
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
3250
pedagogika, specj. przedszkolna
4000
pedagogika, specj. przedszkolna i wczesnoszkolna
4000
pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza
3500
politologia
3000


STUDIA PODYPLOMOWE


Nazwa studiów (zakres merytoryczny)Czas
trwania
Miejsce realizacjiOpłata za semestr
Administracja samorządowa2 sem.Limanowa1350
Architektura informacji. Zarządzanie informacją
w serwisach internetowych
2 sem.Kraków1200
Arteterapia - sztuki plastyczne3 sem.Kraków2000
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe2 sem.Kraków1200
Rybnik1200
Tarnów1200
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa3 sem.Kraków1100
Limanowa1100
Rybnik1200
Biologia3 sem.Kraków1600
Biżuteria, ceramika, małe formy odlewnicze2 sem.Kraków2000
Broker edukacyjny - planowanie kariery3 sem.Kraków1500
Limanowa1500
Nowy Sącz1500
Tarnów1500
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna3 sem.Rybnik1200
Diagnoza pedagogiczna dzieci w przedszkolu i szkole3 sem.Kraków1200
Tarnów1200
Edukacja dla bezpieczeństwa3 sem.Kraków1200
Nowy Sącz1200
Tarnów1200
Edukacja medialna2 sem.Kraków1200
Edukacja regionalna3 sem.Kraków1400
Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana
2 sem.
Kraków
764*
za całe studia
Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana z kwalifikacjami nauczycielskimi
3 sem.Kraków1275*
za całe studia
Edukacja techniczna3 sem.Kraków1350
Edukacja zintegrowana z elementami logopedii3 sem.Kraków1700
Edytorstwo2 sem.Kraków1500
Filologia polska4 sem.Kraków1300
Limanowa1200
Filozofia i etyka3 sem.Kraków1200
Fizyka i astronomia dla nauczycieli4 sem.Kraków1200
Geografia3 sem.Kraków1600
Limanowa1600
Myślenice1600
Przemyśl1600
Tarnów1600
Geoturystyka2 sem.Kraków1400
Historia3 sem.Kraków1000
Informatyka z administracją sieciami komputerowymi3 sem.Kraków1500
Kolekcjonerstwo i rynek sztuki2 sem.Kraków1600
Komunikacja językowa w szkole2 sem.Kraków1200
Komunikacja społeczna
(retoryka - dziennikarstwo - public relations)
2 sem.Kraków1500
Kształcenie zdalne w edukacji instytucjonalnej
i szkoleniach
2 sem.Kraków1400
Logopedia4 sem.Kraków1800
Limanowa1800
Przemyśl1800
Matematyka3 sem.Kraków1300
Limanowa1300
Tarnów1300
Nauczanie języka polskiego3 sem.Kraków1200
Nauczanie języka polskiego jako obcego3 sem.Kraków1100
dla absolw. stud. filolog.
1200
dla pozost.
Nauczanie przedmiotu "Przyroda" w liceum3 sem.Kraków1200
Odnawialne źródła energii2 sem.Kraków1350
Organizacja i zarządzanie oświatą2 sem.Kraków1500
Jędrzejów1500
Myślenice1500
Nowy Sącz1500
Rybnik1500
Organizacja pomocy społecznej2 sem.Kraków1200
Limanowa1200
Nowy Sącz1200
Tarnów1200
Orientacja i doradztwo zawodowe3 sem.Kraków1300
Myślenice1300
Nowy Sącz1300
Pedagogika3 sem.Kraków1200
Limanowa1200
Nowy Sącz1200
Tarnów1200
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna3 sem.Kraków1400
Limanowa1400
Nowy Sącz1400
Tarnów1400
Pedagogika przedszkolna z rytmiką3 sem.Kraków1700
Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem3 sem.Kraków1700
Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika3 sem.Kraków1400
Jędrzejów1200
Krosno1400
Rybnik1200
Pedagogika specjalna - surdopedagogika3 sem.Kraków1400
Rybnik1200
Pedagogika specjalna - pedagogika terapeutyczna3 sem.Kraków1400
Polonistyczna edukacja regionalna2 sem.Kraków1000
Poradnictwo wychowawcze dla rodziców3 sem.Kraków1200
Tarnów1200
Profilaktyka i bezpieczeństwo w ruchu drogowym2 sem.Kraków1350
Projektowanie i zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej2 sem.Kraków1400
Przedsiębiorczość3 sem.Kraków1400
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych3 sem.Kraków1350
Przyroda (Instytut Biologii)3 sem.Kraków1400
Przyroda (Instytut Geografii)3 sem.Kraków1400
Limanowa1400
Tarnów1400
Przyroda dla liceum3 sem.Kraków
1100
Socjoterapia3 sem.Myślenice1600
Tarnów1600
Technologia informacyjna w administracji2 sem.Kraków1350
Technologie informacyjne w mediach i reklamie2 sem.Kraków1500
Technologiczne aspekty przetwarzania języka naturalnego2 sem.Kraków450*
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna3 sem.Kraków1400
Totalitaryzm - Nazizm - Holocaust3 sem.Oświęcim600
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka - Pedagogika lecznicza M. Montessorii3 sem.Kraków1400
Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka3 sem.Kraków1800
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka3 sem.Kraków1400
Wiedza o kulturze3 sem.Kraków1100
Limanowa1100
Wiedza o społeczeństwie3 sem.Kraków1100
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia
w rodzinie
3 sem.Kraków1200
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości3 sem.Kraków1100
Zarządzanie środowiskiem geograficznym2 sem.Kraków
1400
Zasoby przyrodniczo-historyczne w marketingu terytorialnym2 sem.Kraków
1000

*studia dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Poszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego szansą na doskonalenie umiejętności zawodowych na dynamicznym rynku pracy"
Przyciski Intranet Książka telefoniczna Poczta Radio Spektrum EN RU UA BiP Facebook GoldenLine YouTube Twitter


Dzień Otwarty UP 2016
Projekty EFS
Konkursy
Przewody doktorskie
Konkurs o indeks
Wirtualna Uczelnia
Copyright Uniwersytet Pedagogiczny ©