Definicja AI

Architektura informacji to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy, powstała dla wspomagania kreowania rozbudowanych serwisów internetowych. Wykorzystywana przede wszystkim w celu polepszenia funkcjonowania serwisu, zorganizowania informacji i ergonomii korzystania z serwisów internetowych. Architekt informacji wspomaga tworzenie serwisów internetowych współpracując z grafikiem z jednej strony oraz programistów z drugiej. Zasady architektury informacji, najczęściej przydatne przy projektowaniu dużych sieciowych systemów informacyjnych, mogę także wspomóc projektowanie małych witryn internetowych, polepszy ich funkcjonalno, jako i atrakcyjno w odbiorze przez internautów.

Nadając kształt budynkom, kształtujemy siebie. -Winston Churchill

Rosenfeld i Morville, autorzy klasycznego podręcznika z zakresu budowy serwisów internetowych, prezentuj w swojej książce kilka definicji architektury informacji (AI).

Definiują oni AI jako:

Jak widać z przytoczonych definicji architektura informacji dotyczy projektowania łatwo dostępnej i czytelnej informacji dla użytkownika serwisu internetowego. Architektura informacji postrzegana jest jako dziedzina nauki i sztuki równocześnie. Wymaga zarówno ścisłej wiedzy na tematy techniczne, jak równie twórczego myślenia i rozwiązywania "na bieżąco" pojawiających się problemów lub dostosowywania tworzonych rozwiązań serwisów do nietypowych potrzeb użytkowników. Elementy składające się na architektur informacji to systemy organizacyjne, systemy etykietowania, systemy nawigacyjne oraz systemy wyszukiwania. Systemy organizacyjne odpowiadaj za podział informacji na kategorie (grupowanie treści). Systemy etykietowania określają, w jaki sposób informacja jest opisywana (w wydzielonych kategoriach). Systemy nawigacyjne mają na celu wpływ na sposób przeglądania informacji w serwisie (ułatwienia w nawigacji). Systemy wyszukiwania, kluczowe w większości dużych serwisów, odpowiadaj natomiast za metody wyszukiwania i prezentację znalezionej informacji.

Czym jest owa architektura informacji?
architektura informacji to:

  1. Połączenie sposobu organizacji informacji, nadawania nazw rozpoznawczych (etykietowanie elementów informacyjnych) i schematów przeszukiwania w systemie informacyjnym.
  2. Strukturalne projektowanie przestrzeni informacyjnej, służące ułatwieniu kompletowania informacji i udostępnianiu jej użytkownikom.
  3. Sztuka oraz nauka nadawania struktur i klasyfikowania serwisów (stron) internetowych i intranetowych, mające na celu ułatwienie ludziom znajdowanie informacji i jej wykorzystywanie.
  4. Nowa dyscyplina poznawcza i praktyczna zajmująca się dostarczaniem zasad projektowania i tworzenia konstrukcji w krajobrazie wirtualnym.
do góry
Stronę wykonała Anna Rospondek. Kraków, styczeń 2009