Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 21 września 2017 r. studenci studiów niestacjonarnych uiszczają roczną opłatę za naukę (tzw. czesne) w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 31 października 2017 r.
  • II rata – do 30 listopada 2017 r.
  • III rata – do 15 marca 2018 r.
  • IV rata – do 30 kwietnia 2018 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2017/2018
(PLN)
administracja 1850
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 1700
bezpieczeństwo narodowe 1950
bezpieczeństwo wewnętrzne 1850
biologia 2100
edukacja techniczno-informatyczna 2000 (2-letnie)
2000 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 1850
etyka – mediacje i negocjacje 1600
filologia polska 1650
filologia, spec. filologia angielska 2350
filologia, spec. filologia romańska 2000
filologia, spec. filologia rosyjska 1750
filozofia 1600
geografia 2000
historia 1700
informatyka 2300
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 1650
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1650
matematyka 1900
odnowa biologiczna 2500
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe 1950
pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe 1900
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza 1900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2000
pedagogika specjalna 2000
politologia 1600
praca socjalna 1850
socjologia 1850
stosunki międzynarodowe 1700
turystyka i rekreacja 2000

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 657 KB)
  2. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (PDF 235 KB)