Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 21 września 2017 r. studenci studiów niestacjonarnych uiszczają roczną opłatę za naukę (tzw. czesne) w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 31 października 2017 r.
  • II rata – do 30 listopada 2017 r.
  • III rata – do 15 marca 2018 r.
  • IV rata – do 30 kwietnia 2018 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2017/2018
(PLN)
administracja 1850
architektura informacji 1800
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 1700
bezpieczeństwo narodowe 1950
bezpieczeństwo wewnętrzne 1850
biologia 2100
edukacja techniczno-informatyczna 2000
ekonomia społeczna 1850
etyka – mediacje i negocjacje 1600
filologia polska 1800
filologia, spec. filologia angielska 2350
filologia, spec. filologia germańska 2300
filologia, spec. filologia hiszpańska 2300
filologia, spec. filologia romańska 2500
filologia, spec. filologia włoska 2500
filozofia 1600
geografia 2000
gospodarka przestrzenna 2000
historia 1700
informatyka 2000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1800
matematyka 1900
monitoring środowiska przyrodniczego 2000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i działań proobronnych 1950
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i obrona terytorialna 1950
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 1900
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju 1900
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 1900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2000
pedagogika specjalna 2000
politologia 1600
praca socjalna 1850
socjologia 1850
stosunki międzynarodowe 1700
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 1700
turystyka i rekreacja 2000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 1600

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 657 KB)
  2. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (PDF 235 KB)